Tải điện tử DC

Tải điện tử DC có thể lập trình là sản phẩm thế hệ mới được thiết kế bởi Saluki Technology.

Ứng dụng rộng rãi từ dây chuyền sản xuất bộ sạc điện thoại di động, pin điện thoại di động, pin xe điện tử, nguồn điện chuyển mạch, nguồn điện tuyến tính và trình điều khiển đèn LED, đến viện nghiên cứu, điện tử ô tô, hàng không và du hành vũ trụ, hàng hải, pin mặt trời và nhiên liệu các ứng dụng kiểm tra và đo lường tế bào, v.v.

Series SEL711/712

 • Loại thiết bị: Tải điện tử DC có thể lập trình
 • Công suất ngõ ra định mức: 150W/0-30A/0-150V, 300W/0-30A/0-150V, 300W/0-15A/0-500V,300W/0-60A/0-150V, 300W/0-30A/0-500V
 • Độ chính xác cơ bản: 0,03%
 • Chế độ hoạt động: CC, CR, CV, CW, CC+CV, CR+CV
 • Chức năng kiểm tra pin và kiểm tra ngắn mạch
 • Hỗ trợ bù điện áp từ xa và lưu trữ đa dữ liệu

Series SEL713/714

 • Loại thiết bị: Tải điện tử DC có thể lập trình
 • Ngõ ra định mức: 600W/0-120A/0-150V, 600W/0-30A/0-500V,1200W/0-240A/0-150V, 1200W/0-60A/0-500V
 • Độ chính xác cơ bản: 0,03%
 • Chế độ hoạt động: CC, CR, CV, CW, CC+CV, CR+CV
 • Chức năng kiểm tra pin và kiểm tra ngắn mạch
 • Hỗ trợ bù điện áp từ xa và lưu trữ đa dữ liệu

Series SEL715/716

 • Loại thiết bị: Tải điện tử DC có thể lập trình
 • Công suất ngõ ra định mức: 1800W/0-240A/0-150V, 1800W/0-120A/0-500V, 2400W/0-240A/0-150V,2400W/0-120A/0-500V, 3000W/0-480A/0-150V
 • Độ chính xác cơ bản: 0,03%
 • Chế độ hoạt động: CC, CR, CV, CW, CC+CV, CR+CV
 • Chức năng kiểm tra pin và kiểm tra ngắn mạch
 • Hỗ trợ bù điện áp từ xa và lưu trữ đa dữ liệu

Series SEL717/718

 • Loại thiết bị: Tải điện tử DC có thể lập trình
 • Ngõ ra định mức: 3600W/0-240A/0-150V, 3600W/0-120A/0-500V, 3600W/0-500A/0-150V,6000W/0-240A/0-150V, 6000W/0-120A/0-500V, 6000W/0-240A/0-500V,6000W/0-120A/0-600V, 6000W/0-480A/0-150V
 • Độ chính xác cơ bản: 0,03%
 • Chế độ hoạt động: CC, CR, CV, CW, CC+CV, CR+CV
 • Chức năng kiểm tra pin và kiểm tra ngắn mạch
 • Hỗ trợ bù điện áp từ xa và lưu trữ đa dữ liệu

Series SEL834

 • Loại thiết bị: Tải điện tử DC có thể lập trình
 • Công suất ngõ ra định mức: 10kW/0-500A/0-150V, 10kW/0-240A/0-500V
 • Độ chính xác cơ bản: 0,03%
 • Chế độ hoạt động: CC, CR, CV, CW, CC+CV, CR+CV
 • Chức năng kiểm tra pin và kiểm tra ngắn mạch
 • Tự kiểm tra nguồn, hiệu chỉnh phần mềm và giá đỡ tiêu chuẩn
 • Hỗ trợ bù điện áp từ xa và lưu trữ đa dữ liệu

Series SEL836

 • Loại thiết bị: Tải điện tử DC có thể lập trình
 • Ngõ ra định mức: 20kW/0-500A/0-150V,20kW/0-240A/0-500V
 • Độ chính xác cơ bản: 0,03%
 • Chế độ hoạt động: CC, CR, CV, CW, CC+CV, CR+CV
 • Chức năng kiểm tra pin và kiểm tra ngắn mạch
 • Tự kiểm tra nguồn, hiệu chỉnh phần mềm và giá đỡ tiêu chuẩn
 • Hỗ trợ bù điện áp từ xa và lưu trữ đa dữ liệu

Series SEL837

 • Loại thiết bị: Tải điện tử DC có thể lập trình
 • Công suất ngõ ra định mức: 35kW/0-500A/0-150V,35kW/0-240A/0-500V
 • Độ chính xác cơ bản: 0,03%
 • Chế độ hoạt động: CC, CR, CV, CW, CC+CV, CR+CV
 • Chức năng kiểm tra pin và kiểm tra ngắn mạch
 • Tự kiểm tra nguồn, hiệu chỉnh phần mềm và giá đỡ tiêu chuẩn

Series SEL835

 • Loại thiết bị: Tải điện tử DC có thể lập trình
 • Ngõ ra định mức: 15kW/0-500A/0-150V, 15kW/0-240A/0-500V
 • Độ chính xác cơ bản: 0,03%
 • Chế độ hoạt động: CC, CR, CV, CW, CC+CV, CR+CV
 • Chức năng kiểm tra pin và kiểm tra ngắn mạch
 • Tự kiểm tra nguồn, hiệu chỉnh phần mềm và giá đỡ tiêu chuẩn

Series SEL838

 • Loại thiết bị: Tải điện tử DC có thể lập trình
 • Công suất ngõ ra định mức: 50kW/0-500A/0-150V, 50kW/0-240A/0-500V
 • Độ chính xác cơ bản: 0,03%
 • Chế độ hoạt động: CC, CR, CV, CW, CC+CV, CR+CV
 • Chức năng kiểm tra pin và kiểm tra ngắn mạch
 • Tự kiểm tra nguồn, hiệu chỉnh phần mềm và giá đỡ tiêu chuẩn

Series SEL839

 • Loại thiết bị: Tải điện tử DC có thể lập trình
 • Ngõ ra định mức: 100kW/0-240A/0-500V
 • Độ chính xác cơ bản: 0,03%
 • Chế độ hoạt động: CC, CR, CV, CW, CC+CV, CR+CV
 • Chức năng kiểm tra pin và kiểm tra ngắn mạch
 • Tự kiểm tra nguồn, hiệu chỉnh phần mềm và giá đỡ tiêu chuẩn

Series SEL840

 • Loại thiết bị: Tải điện tử DC có thể lập trình
 • Công suất ngõ ra định mức: 200kW/0-1500A/0-150V, 200kW/0-500A/0-500V
 • Độ chính xác cơ bản: 0,03%
 • Chế độ hoạt động: CC, CR, CV, CW, CC+CV, CR+CV
 • Chức năng kiểm tra pin và kiểm tra ngắn mạch
 • Tự kiểm tra nguồn, hiệu chỉnh phần mềm và giá đỡ tiêu chuẩn