Bộ kiểm tra toàn diện

Bộ kiểm tra toàn diện - Dòng sản phẩm gồm đa dạng các loại máy kiểm tra hiệu suất radar, truyền hình cáp, lĩnh vực truyền thông không dây, giao tiếp, và các bộ giao tiếp...

Sản phẩmMô tảDải tần số của VNADải tần số SPAĐo lường trạm gốcMáy phân tích đa chức năng vi sóng Series S5105


30 kHz ~ 18 GHz
30 kHz ~ 26.5 GHz
50 MHz ~ 40 GHz


100 kHz ~ 18 GHz
100 kHz ~ 26.5 GHz
100 kHz ~ 40 GHzN/ABộ kiểm tra liên lạc vô tuyến Series S5104300 kHz ~ 1.05 GHz
300 kHz ~ 3 GHz300 kHz ~ 1.05 GHz
300 kHz ~ 3 GHzN/AMáy phân tích trường Comm Series S57002 MHz ~ 4.4 GHz
2 MHz ~ 6 GHz9 kHz ~ 4.4 GHz
9 kHz ~ 6 GHzFDD-LTE
TDD-LTE
GSM/CDMA&EVDO/WCDMA/TD-SCDMAMáy phân tích trường Comm Series S5800HN/A9 kHz ~ 4 GHz
9 kHz ~ 6 GHzFDD-LTE
TDD-LTE
GSM/CDMA&EVDO/WCDMA/TD-SCDMAMáy phân tích trường Comm Series S5800EN/A9 kHz ~ 4 GHz
9 kHz ~ 6 GHzFDD-LTE
TDD-LTE
GSM/CDMA&EVDO/WCDMA/TD-SCDMA