Bộ kiểm tra toàn diện

Bộ kiểm tra toàn diện - Dòng sản phẩm gồm đa dạng các loại máy kiểm tra hiệu suất radar, truyền hình cáp, lĩnh vực truyền thông không dây, giao tiếp, và các bộ giao tiếp...

Sản phẩm

Series S5105

 • Loại thiết bị: Máy phân tích đa chức năng vi sóng
 • Dải tần số của VNA:
  + 300 kHz ~ 6.5 GHz
  + 300 kHz ~ 8.5 GHz
 • Dải tần số SPA: 130 dB
 • Đo lường trạm gốc: N/A

Series S5104

 • Loại thiết bị: Bộ kiểm tra liên lạc vô tuyến
 • Dải tần số:
  + 300 kHz ~ 1.05 GHz
  + 300 kHz ~ 3 GHz
 • Dải tần số SPA:
  + 300 kHz ~ 1.05 GHz
  + 300 kHz ~ 3 GHz
 • Đo lường trạm gốc: N/A

Series S5700

 • Loại thiết bị: Máy phân tích hiện trường
 • Dải tần số của VNA:
  + 2 MHz ~ 4.4 GHz
  + 2 MHz ~ 6 GHz
 • Dải tần số SPA:
  + 9 kHz ~ 4.4 GHz
  + 9 kHz ~ 6 GHz
 • Đo lường trạm gốc:
  + FDD-LTE
  + TDD-LTE
  + GSM
  + CDMA&EVDO
  + WCDMA
  + TD-SCDMA

Series S5800H

 • Loại thiết bị: Máy phân tích hiện trường
 • Dải tần số: N/A
 • Dải tần số SPA:
  + 9 kHz ~ 4 GHz
  + 9 kHz ~ 6 GHz
 • Đo lường trạm gốc:
  + FDD-LTE
  + TDD-LTE
  + GSM
  + CDMA&EVDO
  + WCDMA
  + TD-SCDMA

Series S5800E

 • Loại thiết bị: Máy phân tích hiện trường
 • Dải tần số của VNA:
  + 2 MHz ~ 4.4 GHz
  + 2 MHz ~ 6 GHz
 • Dải tần số SPA:
  + 9 kHz ~ 4.4 GHz
  + 9 kHz ~ 6 GHz
 • Đo lường trạm gốc:
  + FDD-LTE
  + TDD-LTE
  + GSM
  + CDMA&EVDO
  + WCDMA
  + TD-SCDMA