Bộ kiểm tra toàn diện

Bộ kiểm tra toàn diện - Dòng sản phẩm gồm đa dạng các loại máy kiểm tra hiệu suất radar, truyền hình cáp, lĩnh vực truyền thông không dây, giao tiếp, và các bộ giao tiếp...

Sản phẩm

Series S5105

 • Loại thiết bị: Máy phân tích đa chức năng vi sóng
 • Dải tần số phân tích mạng: 30 kHz ~ 18 GHz, 30 kHz ~ 26.5 GHz,50 MHz ~ 40 GHz
 • Dải tần số phân tích phổ: 100 kHz ~ 18 GHz, 100 kHz ~ 26.5 GHz,100 kHz ~ 40 GHz
 • Dải tần kiểm tra cáp & ăng-ten: 30 kHz ~ 18 GHz, 30 kHz ~ 26.5 GHz,50 MHz ~ 40 GHz

Series S5700

 • Loại thiết bị: Máy phân tích trường
 • Dải tần số phân tích phổ: 9 kHz ~ 4.4 GHz, 9 kHz ~ 6 GHz
 • Dải tần kiểm tra cáp & anten: 2 MHz ~ 4.4 GHz, 2 MHz ~ 4.4 GHz
 • Phân tích giải điều chế TDD-LTE, FDD-LTE, TD-SCDMA, EVDO, WCDMA, CDMA2000, GSM
 • Kiểm tra hiệu suất ăng-ten MIMO 4x4
 • Phân tích hệ thống cáp và anten, phân tích phổ, giải điều chế tín hiệu di động, phân tích nhiễu, lập bản đồ phủ sóng tín hiệu, kiểm tra sợi quang và đo công suất quang/RF, v.v.

Series S5800H

 • Loại thiết bị: Máy phân tích trường
 • Dải tần số SPA:
  + 9 kHz ~ 4 GHz
  + 9 kHz ~ 6 GHz
 • Vùng phủ sóng tín hiệu trong nhà và ngoài trời, kiểm tra độ sạch mạng tùy chọn
 • Đo miền thời gian, phân tích nhiễu mạnh mẽ, lập bản đồ vùng phủ sóng, ACLR, v.v.

Series S5800E

 • Loại thiết bị: Máy phân tích trường
 • Dải tần số của VNA: 9 kHz ~ 4 GHz, 9 kHz ~ 6 GHz
 • Phân tích tín hiệu LTE/WCDMA/TDSCDMA/GSM/CDMA
 • Vùng phủ sóng tín hiệu trong nhà và ngoài trời, kiểm tra độ sạch mạng tùy chọn
 • Đo miền thời gian, phân tích nhiễu mạnh mẽ, lập bản đồ vùng phủ sóng, ACLR, v.v.

Series S5104

 • Loại thiết bị: Bộ kiểm tra liên lạc vô tuyến
 • Dải tần số: 300 kHz ~ 1.05 GHz, 300 kHz ~ 3 GHz
 • Nhiều chức năng kiểm tra RF
 • Kiểm tra giao tiếp chuẩn analog
 • Kiểm tra tín hiệu tự động và phần mềm tín hiệu tự động
 • Hỗ trợ kiểm tra máy phát, kiểm tra máy thu, thu và giải điều chế RF, phân tích phổ quét, phân tích tín hiệu nhảy tần, tạo và phân tích tín hiệu âm thanh...