Cụm cáp kiểm tra RF

Cụm cáp kiểm tra RF với nhiều loại đầu nối cung cấp các thông số kỹ thuật và khả năng tùy chỉnh tuyệt vời.

Sản phẩmMô tảDải tần sốLoại cổngVSWRCáp suy hao thấp, pha và biên độ linh hoạt, ổn địnhDC ~ Tối đa 18 GHzSMA1.25Cáp suy hao thấp, pha và biên độ linh hoạt, ổn địnhDC ~ Tối đa 40 GHz2.92 mm


1.25Cáp suy hao thấp, pha và biên độ linh hoạt, ổn địnhDC ~ Tối đa 50 GHz2,4 mm1.25Cáp suy hao thấp, pha và biên độ linh hoạt, ổn địnhDC ~ Tối đa 67 GHz1.85 mm1.35Cáp kiểm tra RF ổn định pha và biên độDC ~ Tối đa 26.5 GHzSMA1.25Cáp kiểm tra RF ổn định pha và biên độDC ~ Tối đa 40 GHz2.92 mm1.25Cáp kiểm tra RF ổn định pha và biên độDC ~ Tối đa 40 GHz2.4 mm1.25Cáp giáp đa lớp RF ổn định pha và biên độDC ~ Tối đa 26.5 GHzSMA1.25Cáp giáp đa lớp RF ổn định pha và biên độDC ~ Tối đa 40 GHz2.92 mm1.25Cáp giáp đa lớp RF ổn định pha và biên độDC ~ Tối đa 50 GHz2.4 mm1.25Cáp giáp đa lớp RF ổn định pha và biên độDC ~ Tối đa 67 GHz1.85 mm1.35


Cụm cáp kiểm tra 1mmDC ~ 110 GHz1 mm1.45