Bộ dụng cụ hiệu chuẩn cơ học

Bộ dụng cụ hiệu chuẩn cơ học - cung cấp đầy đủ các tiêu chuẩn mở, ngắn và phản xạ tải cho các phép đo chính xác.

Sản phẩm

SCK0TCL09-N

 • Loại thiết bị: Bộ hiệu chuẩn cơ học
 • Dải tần số: DC ~ 9 GHz
 • Loại kết nối: Loại-N 50 ohm
 • Cấu hình: 3-in-1 OSL

SCK0TCL18-N

 • Loại thiết bị: Bộ hiệu chuẩn cơ học
 • Dải tần số: DC ~ 18 GHz
 • Loại kết nối: Loại-N 50 ohm
 • Cấu hình: 3-in-1 OSL

SCK0YTL18-N

 • Loại thiết bị: Bộ hiệu chuẩn cơ học
 • Dải tần số: DC ~ 18 GHz
 • Loại kết nối: Loại-N 50 ohm
 • Cấu hình: 4-in-1 OSLT

SCK0TTL26-3.5

 • Loại thiết bị: Bộ hiệu chuẩn cơ học
 • Dải tần số: DC ~ 26.5 GHz
 • Loại kết nối: 3.5 mm
 • Cấu hình: 3-in-1 OSL

SCK0YTL26-3.5

 • Loại thiết bị: Bộ hiệu chuẩn cơ học
 • Dải tần số: DC ~ 26.5 GHz
 • Loại kết nối: 3.5 mm
 • Cấu hình: 4-in-1 OSLT

SCK0TTL40-2.92

 • Loại thiết bị: Bộ hiệu chuẩn cơ học
 • Dải tần số: 100 MHz ~ 40 GHz
 • Loại kết nối: 2.92 mm
 • Cấu hình: 3-in-1 OSL

SCKCL03-N (75Ω)

 • Loại thiết bị: Bộ hiệu chuẩn cơ học
 • Dải tần số: DC ~ 3 GHz
 • Loại kết nối: Loại-N 75 ohm
 • Cấu hình: Bộ 14 mảnh

SCKCL06-3.5

 • Loại thiết bị: Bộ hiệu chuẩn cơ học
 • Dải tần số: DC ~ 6 GHz
 • Loại kết nối: 3.5 mm
 • Cấu hình: Bộ 14 mảnh

SCK7.5-7 / 16-L29

 • Loại thiết bị: Bộ hiệu chuẩn cơ học
 • Dải tần số: DC ~ 7.5 GHz
 • Loại kết nối: 7-16 hoặc L29
 • Cấu hình: Bộ 9 mảnh

SCKCL09-3.5

 • Loại thiết bị: Bộ hiệu chuẩn cơ học
 • Dải tần số: DC ~ 9 GHz
 • Loại kết nối: 3.5 mm
 • Cấu hình: Bộ 14 mảnh hoặc Bộ 4 mảnh

SCKCL09-N

 • Loại thiết bị: Bộ hiệu chuẩn cơ học
 • Dải tần số: DC ~ 9 GHz
 • Loại kết nối: Loại-N 50 ohm
 • Cấu hình: Bộ 10 mảnh

SCKCL18-N

 • Loại thiết bị: Bộ hiệu chuẩn cơ học
 • Dải tần số: DC ~ 18 GHz
 • Loại kết nối: Loại-N 50 ohm
 • Cấu hình: Bộ 14 mảnh

SCKCL18-7

 • Loại thiết bị: Bộ hiệu chuẩn cơ học
 • Dải tần số: DC ~ 18 GHz
 • Loại kết nối: 7 mm
 • Cấu hình: Bộ 4 mảnh

SCKCL26-3.5

 • Loại thiết bị: Bộ hiệu chuẩn cơ học
 • Dải tần số: DC ~ 26.5 GHz
 • Loại kết nối: 3.5 mm
 • Cấu hình: Bộ 10 mảnh

SCKCL40-2.92

 • Loại thiết bị: Bộ hiệu chuẩn cơ học
 • Dải tần số: DC ~ 40 GHz
 • Loại kết nối: 2.92 mm
 • Cấu hình: Bộ 10 mảnh

SCKCL40-2.4

 • Loại thiết bị: Bộ hiệu chuẩn cơ học
 • Dải tần số: DC ~ 40 GHz
 • Loại kết nối: 2.4 mm
 • Cấu hình: Bộ 10 mảnh

SCKCL50-2.4

 • Loại thiết bị: Bộ hiệu chuẩn cơ học
 • Dải tần số: DC ~ 50 GHz
 • Loại kết nối: 2.4 mm
 • Cấu hình: Bộ 10 mảnh

SCKCL67-1.85

 • Loại thiết bị: Bộ hiệu chuẩn cơ học
 • Dải tần số: DC ~ 67 GHz
 • Loại kết nối: 1.85 mm
 • Cấu hình: Bộ 10 mảnh