Bộ dụng cụ hiệu chuẩn cơ học

Bộ dụng cụ hiệu chuẩn cơ học - cung cấp đầy đủ các tiêu chuẩn mở, ngắn và phản xạ tải cho các phép đo chính xác.

Sản phẩmMô tảDải tần sốLoại kết nốiCấu hìnhBộ hiệu chuẩn cơ học SCK0TCL09-NDC ~ 9 GHzLoại-N 50 ohm3-in-1 OSL


Bộ hiệu chuẩn cơ học SCK0TCL18-N


DC ~ 18 GHz


Loại-N 50 ohm


3-in-1 OSLBộ hiệu chuẩn cơ học SCK0YTL18-NDC ~ 18 GHzLoại-N 50 ohm4-in-1 OSLTBộ hiệu chuẩn cơ học SCK0TTL26-3.5DC ~ 26.5 GHz3.5 mm3-in-1 OSLBộ hiệu chuẩn cơ học SCK0YTL26-3.5DC ~ 26.5 GHz3.5 mm4-in-1 OSLTBộ hiệu chuẩn cơ học SCK0TTL40-2.92100 MHz ~ 40 GHz2.92 mm3-in-1 OSLBộ hiệu chuẩn cơ học SCK0YTL40-2.92100 MHz ~ 40 GHz2.92 mm4-in-1 OSLTBộ hiệu chuẩn cơ học SCKCL03-N (75Ω)DC ~ 3 GHzLoại-N 75 ohmBộ 14 mảnhBộ hiệu chuẩn cơ học SCKCL06-3.5DC ~ 6 GHz3.5 mmBộ 14 mảnh


Bộ hiệu chuẩn cơ học SCK7.5-7 / 16-L29


DC ~ 7.5 GHz


7-16 hoặc L29


Bộ 9 mảnhBộ hiệu chuẩn cơ học SCKCL09-3.5DC ~ 9 GHz3.5 mmBộ 14 mảnh hoặc Bộ 4 mảnhBộ hiệu chuẩn cơ học SCKCL09-NDC ~ 9 GHzLoại-N 50 ohmBộ 10 mảnhBộ hiệu chuẩn cơ học SCKCL18-NDC ~ 18 GHzLoại-N 50 ohmBộ 14 mảnhBộ hiệu chuẩn cơ học SCKCL18-7DC ~ 18 GHz7 mmBộ 4 mảnhBộ hiệu chuẩn cơ học SCKCL26-3.5DC ~ 26.5 GHz3.5 mmBộ 10 mảnhBộ hiệu chuẩn cơ học SCKCL40-2.92DC ~ 40 GHz2.92 mmBộ 10 mảnh


Bộ hiệu chuẩn cơ học SCKCL40-2.92


DC ~ 40 GHz


2.4 mm


Bộ 10 mảnh


Bộ hiệu chuẩn cơ học SCKCL50-2.4


DC ~ 50 GHz


2.4 mm


Bộ 10 mảnh


Bộ hiệu chuẩn cơ học SCKCL67-1.85


DC ~ 67 GHz


1.85 mm


Bộ 10 mảnh