Mô-đun hiệu chuẩn điện tử

Mô-đun hiệu chuẩn điện tử - cung cấp đầy đủ các tiêu chuẩn mở, ngắn và phản xạ tải cho các phép đo chính xác.

Sản phẩmMô tảDải tần sốLoại kết nốiSố lượng cổng tích hợp


Bộ hiệu chuẩn cơ học SAV20402


300 kHz ~ 18 GHz


Loại-N


2 cổng


Bộ hiệu chuẩn cơ học SAV20403


10 MHz ~ 26.5 GHz


3.5mm


2 cổng