Bộ dụng cụ kết nối Gages

Bộ dụng cụ kết nối Gages được sử dụng để kiểm tra xem kích thước giao diện của dây dẫn bên trong và dây dẫn bên ngoài của đầu nối đồng trục RF có đáp ứng tiêu chuẩn hay không.

Sản phẩmMô tảKiểu đầu nốiKiểu chỉ báoĐộ phân giải



Bộ dụng cụ kết nối Gages SDK-65



Kiểu N



Kỹ thuật số



0.001 mm



Bộ dụng cụ kết nối Gages SDK-66



3.5mm/2.92mm



Kỹ thuật số



0.001 mm



Bộ dụng cụ kết nối Gages SDK-68



2.4mm/1.85mm



Kỹ thuật số



0.001 mm