Thiết bị chuyển mạch đồng trục

Thiết bị chuyển mạch đồng trục của Saluki có đặc điểm là cách ly cao, suy hao chèn thấp, tính nhất quán tốt, tuổi thọ cao và độ tin cậy cao, có thể chấp nhận sự tùy chỉnh của khách hàng

Sản phẩmMô tảDải tần sốSuy hao chèn (tối đa)Kiểu chuyển mạchBộ chuyển mạch đồng trục SSA0200021800A0.02 GHz ~ 18 GHz4.8 dBSP2TBộ chuyển mạch đồng trục SSA0400021800A0.02 GHz ~ 18 GHz4.5 dB


SP4TBộ chuyển mạch đồng trục SSA0800021800A0.02 GHz ~ 18 GHz6.0 dBSP8TBộ chuyển mạch đồng trục SSA0200105000A0.1 GHz ~ 50 GHz7.5 dBSP2TBộ chuyển mạch đồng trục SSA0400105000A0.1 GHz ~ 50 GHz
6.5 dBSP4TBộ chuyển mạch đồng trục SSA0400105000A0.1 GHz ~ 50 GHz10.0 dBSP8T