Bộ suy giảm đồng trục

Bộ suy giảm đồng trục được sử dụng để hấp thụ năng lượng của đường truyền, mở rộng dải công suất và kiểm soát mức công suất, chúng cũng được sử dụng để đo chính xác công suất hoặc phổ của máy phát vi sóng RF đi kèm với đồng hồ công suất nhỏ, máy đo toàn diện hoặc máy phân tích phổ.

Sản phẩmMô tảDải tần sốGiá trị suy giảmKiểu đầu nốiBộ suy giảm đồng trục 1.85TS2, 2 WattsDC ~ tối đa 65 GHz3, 6, 10, 20 dB1.85 mmBộ suy giảm đồng trục 2.4TS2-H, 2 WattsDC ~ tối đa 50 GHz1-9, 10, 20, 30 dB2.4 mmBộ suy giảm đồng trục 2.4TS5-H, 5 WattsDC ~ tối đa 50 GHz1-9, 10, 20, 30 dB2.4 mmBộ suy giảm đồng trục 2.4TS2, 2 WattsDC ~ 40 GHz1-9, 10, 20, 30 dB2.4 mmBộ suy giảm đồng trục 2.4TS5, 5 WattsDC ~ tối đa 40 GHz1-9, 10, 20, 30, 40 dB2.4 mmBộ suy giảm đồng trục 2.4TS10, 10 WattsDC ~ tối đa 40 GHz10, 20, 30, 40 dB2.4 mmBộ suy giảm đồng trục 2.4TS20, 20 WattsDC ~ tối đa 40 GHz10, 20, 30, 40 dB2.4 mmBộ suy giảm đồng trục 2.92TS2, 2 WattsDC ~ tối đa 40 GHz1-9, 10-19, 20-30, 40 dB2.92 mmBộ suy giảm đồng trục 2.92TS5, 5 WattsDC ~ tối đa 40 GHz1-9, 10-19, 20-30, 40 dB2.92 mmBộ suy giảm đồng trục 2.92TS10, 10 WattsDC ~ tối đa 40 GHz10, 20, 30, 40 dB2.92 mmBộ suy giảm đồng trục 2.92TS20, 20 WattsDC ~ tối đa 40 GHz10, 20, 30, 40 dB2.92 mm


Bộ suy giảm đồng trục 2.92TS30, 30 Watts


DC ~ tối đa 40 GHz


30, 40 dB


2.92 mmBộ suy giảm đồng trục 2.92TS50, 50 WattsDC ~ 40 GHz20, 30, 40 dB2.92 mmBộ suy giảm đồng trục 2.92TS100, 100 WattsDC ~ tối đa 26,5 GHz10, 20, 30, 40 dB2.92 mmBộ suy giảm đồng trục 3.5TS2, 2 WattsDC ~ tối đa 26,5 GHz1-9, 10-19, 20-30, 40, 50, 60, 70 dB3.5 mmBộ suy giảm đồng trục 3.5TS5, 5 WattsDC ~ tối đa 26,5 GHz1-9, 10-19, 20-30, 40, 50, 60 dB3.5 mmBộ suy giảm đồng trục 3.5TS10, 10 WattsDC ~ tối đa 26,5 GHz1-10, 20, 30, 40, 50, 60 dB3.5 mmBộ suy giảm đồng trục 3.5TS25, 25 WattsDC ~ tối đa 26,5 GHz3, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60 dB3.5 mmBộ suy giảm đồng trục 3.5TS50, 50 WattsDC ~ tối đa 26,5 GHz3, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60 dB3.5 mmBộ suy giảm đồng trục 3.5TS100, 100 WattsDC ~ tối đa 26,5 GHz3, 6, 10, 20, 30, 40, 50 dB3.5 mmBộ suy giảm đồng trục SMAG2, 2 WattsDC ~ tối đa 26,5 GHz1-9, 10, 20, 30, 40 dBSMA


Bộ suy giảm đồng trục SMAGH, 2 Watts


DC ~ tối đa 26,5 GHz


30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dB


SMABộ suy giảm đồng trục SMA5, 5 WattsDC ~ tối đa 26,5 GHz3, 6, 10, 20, 30, 40, 50 dBSMA, 2.92mmBộ suy giảm đồng trục SMA10, 10 WattsDC ~ tối đa 26,5 GHz3, 6, 10, 20, 30, 40 dBSMA, 2.92mmBộ suy giảm đồng trục SMA25, 25 WattsDC ~ tối đa 26,5 GHz10, 20, 30, 40 dBSMA, 2.92mmBộ suy giảm đồng trục DTS50GA, 50 WattsDC ~ tối đa 26,5 GHz10, 20, 30, 40, 50, 60 dBSMA, 3.5mm, 2.92mmBộ suy giảm đồng trục SMA, 2 WattsDC ~ tối đa 18 GHz1-9, 10, 20, 30, 40, 50 dBSMABộ suy giảm đồng trục SMAG, 2 WattsDC ~ tối đa 18 GHz1-9, 10, 20, 30, 40, 50 dBSMABộ suy giảm đồng trục DTS100-E, 2 WattsDC ~ tối đa 18 GHz3, 6, 10, 20, 30, 40, 50 dBLoại N