Anten

Anten có các đặc điểm là tính định hướng cao, tần số cắt thấp của chế độ chính và dải tần hoạt động rộng.

Sản phẩmMô tảDải tần sốĐộ lợiKiểu đầu nốiAnten sừng DA899011 GHz ~ 18 GHz≥ 7 dBN (female)Anten sừng DA8990218 GHz ~ 40 GHz≥ 5 dB2.92 mm (female)Anten đa hướng OA72703RDR-NM700 MHz ~ 2.7 GHz2 ~ 3 dBiLoại-N (male)Anten định hướng Hyper LogPer DA7040X700 MHz ~ 4 GHz44 dBiSMA (female)Anten định hướng Hyper LogPer DA7060X700 MHz ~ 6 GHz45 dBiSMA (female)Anten định hướng Hyper LogPer DA60100X680 MHz ~ 10 GHz45 dBiSMA (female)Anten định hướng Hyper LogPer DA60200X680 MHz ~ 20 GHz19 dBiSMA (female)Anten định hướng Hyper LogPer DA4040X400 MHz ~ 4 GHz44 dBiSMA (female)Anten định hướng Hyper LogPer DA4060X400 MHz ~ 6 GHz45 dBiSMA (female)Anten định hướng Hyper LogPer DA30100X380 MHz ~ 10 GHz44 dBiSMA (female)Anten định hướng Hyper LogPer DA30200X380 MHz ~ 20 GHz19 dBiSMA (female)Anten định hướng Hyper LogPer PDA7040700 MHz ~ 4 GHz4 dBiSMA (female)Anten định hướng Hyper LogPer PDA7060700 MHz ~ 6 GHz5 dBiSMA (female)Anten định hướng Hyper LogPer PDA60100680 MHz ~ 10 GHz5 dBiSMA (female)Anten định hướng Hyper LogPer PDA60180680 MHz ~ 18 GHz5 dBiSMA (female)Anten định hướng Hyper LogPer PDA60250680 MHz ~ 25 GHz5 dBiSMA (female)Anten định hướng Hyper LogPer PDA60350680 MHz ~ 35 GHz5 dBiSMA (female)Anten đa hướng OmniLog OG70600680 MHz ~ 6 GHzĐộ khuếch đại đỉnh: 6,5 dBi
Độ khuếch đại trung bình: 3,5 dBiSMA (male)Anten đa hướng OmniLog OG30800300 MHz ~ 8 GHzĐộ khuếch đại đỉnh: 6,5 dBi
Độ khuếch đại trung bình: 3,5 dBiSMA (male)Anten di động NA733 VHF/UHF144 MHz / 430 MHz2.15 dB / 3.0 dBSMA (female)GPS LoggerN/AN/ATương thích với anten Hyper LogPer