Adapter NMD

Adapter NMD là một đầu nối cổng thử nghiệm siêu bền được sử dụng để kết nối ổn định với VNA hoặc bất kỳ cổng kiểu NMD nào, hỗ trợ kết nối giữa hoặc thích ứng với các cụm và thiết bị cáp.

Sản phẩmMô tảDải tần sốLoại cổngVSWR tối đa


Adapter cổng thử nghiệm NMD 3,5 mm


DC ~ 18 GHz,
DC ~ 26.5 GHz


Cổng 1: NMD 3,5 mm
Cổng 2: Loại N, NMD 3,5 mm


1.15:1


Adapter cổng thử nghiệm NMD 2,92 mm


DC ~ 40 GHz


Cổng 1: NMD 2,92 mm
Cổng 2: Loại N, NMD 2,92 mm


1.20:1


Adapter cổng thử nghiệm NMD 2,4 mm


DC ~ 40 GHz,
DC ~ 50 GHz


Cổng 1: NMD 2,4 mm
Cổng 2: Loại N, NMD 2,92mm; 2,4 mm


1.25:1


Adapter cổng thử nghiệm NMD 1,85 mm


DC ~ 50 GHz,
DC ~ 67 GHz


Cổng 1: NMD 1,85 mm
Cổng 2: Loại N, NMD 2,4mm; 1,85mm; 1,85 mm


1.35:1