Phụ kiện cho đầu dò

CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các loại phụ kiện cho đầu dò

DM937-2

DM937

Băng dán màu xanh nối, bọc hai đầu dò, độ dài 4", 10 miếng / gói

DM938

Phụ kiện nối, bọc và bảo vệ hai đầu dò