Phụ kiện cho đầu dò

  • Dòng sản phẩm PRO Line mang đến các giải pháp gồm các đầu dò tiệm cận cùng phụ kiện hiệu suất cao, đáng tin cậy nhất trên thế giới.
  • Các sản phẩm sẽ bảo vệ các máy móc và ứng dụng công nghiệp quan trọng, đi kèm với mức giá tốt nhất trong ngành.

Các loại phụ kiện cho đầu dò

DM937-2

DM937

Băng dán màu xanh nối, bọc hai đầu dò, độ dài 4", 10 miếng / gói

DM938

Phụ kiện nối, bọc và bảo vệ hai đầu dò