Trang chủ / Sản phẩm / Wireflow / WF 3132

WF 3132

Wireflow - 3132

Mô-đun WF 3132 là bộ chuyển đổi ma trận / ghép kênh 32 kênh cho cRIO và cDAQ. Nó có thể được sử dụng để chuyển đổi hầu hết mọi loại tín hiệu.

Đặc điểm

  • Mô-đun C series, phù hợp với NI cDAQ và NI cRIO.

Đặc tính kỹ thuật

  • Số kênh: 32
  • Điện áp tối đa: 60 VDC/30 V RMS
  • Dòng điện tối đa: 0.5 A
  • Công suất tối đa: 10 W
  • Điện trở lớn nhất: 0.3 Ω
  • Tốc độ cập nhật: 1500 Mẫu/s

Ứng dụng

  • Các hệ thống kiểm thử với số lượng kênh lớn
  • Các hệ thống kiểm soát với số lượng kênh lớn
  • HiL (Hardware in the Loop)

Các sản phẩm liên quan