Trang chủ / Sản phẩm / Emona TIMS / TIMS 301/C - Thiết bị giảng dạy nâng cao / Kit TIMS-451 SDR UTILITIES

Kit TIMS-451 SDR UTILITIES

Yêu cầu:

 • Mô-đun TIMS-451 TIMS-SDR Utilities Module
 • TIMS-USB đã được cài đặt sẵn LINUXGNU Radio

Các chức năng của phần cứng TIMS-451 SDR UTILITIES:

 • 2 x I&Q analog baseband inputs (2 dãy đầu vào tương tự I&Q).
 • 2 x I&Q analog baseband outputs (2 dãy đầu ra tương tự I&Q).
 • LPFs RRC kép, có thể điều chỉnh, với đầu ra là đồng hồ LPF Fc.
 • Đầu ra đồng hồ bit dữ liệu.
 • Cổng USB 2.0.

TIMS-USB:

 • USB khởi động với hệ điều hành LINUX MINT và GNU Radio phiên bản mới nhất đã được cài đặt sẵn.
 • Bộ các ví dụ về điều chế / giải điều chế tương tự và kỹ thuật số GNU Radio.

Những bài thí nghiểm điển hình trong EMONA TIMS-SDR bao gồm:

 • Làm quen với phần mềm GNU Radio.
 • Làm quen với phần cứng SDR.
 • Thực hành trên bộ điều chế trong GNU Radio và phần cứng SDR, và thực hành trên bộ giải điều chế với các mô-đun phần cứng của TIMS
 • Tìm hiểu về việc lấy mẫu và tái lấy mẫu trong SDR
 • Bộ điều chế được thực hiện trong mô-đun phần cứng TIMS tiêu chuẩn và giải điều chế trong phần cứng SDR & GNU Radio.
 • Thực hành điều chế và giải điều chế trong phần cứng GNU Radio và SDR với các kênh trên phần cứng TIMS.
 • Tìm hiểu các sơ đồ điều chế kỹ thuật số trong phần cứng GNU Radio và SDR.

Các thí nghiệm tìm hiểu về EMONA TIMS-SDR: 

#1 - Thu sóng FM bằng SDR

Mục tiêu: Hướng dẫn từng bước về cách tạo chương trình trong GNU Radio

Hiểu biết sâu về các nguyên tắc thu sóng FM bằng SDR và làm quen với khái niệm GNU Radio.

#2 - Mô hình hóa LTE DL PHY bằng TIMS SDR với công nghệ truyền tải OFDM

Mục tiêu: Nắm được các nguyên tắc truyền OFDM, mô hình hóa công nghệ 4G PHY - OFDM

Sử dụng TIMS SDR và GNU Radio

Các sản phẩm liên quan