Trang chủ / Sản phẩm / Emona TIMS / BiSKIT 101 - Bộ thí nghiệm nhỏ gọn / ETT-101-32

ETT-101-32

ETT-101-32 là bo mở rộng thí nghiệm sợi quang học cho ETT-101/ETT-101C được sử dụng cùng với ETT-101/ETT-101C và ETT-101-30.

Kit bao gồm

 • Nguồn laser ETT-101-32S
 • Giá đỡ sợi quang
 • Giá đỡ trượt
 • Khối Perspex bán nguyệt
 • Các màn ảnh
 • Tấm nhựa định hướng ánh sáng
 • Màn trượt Perspex
 • Màn hấp thụ-phản xạ ánh sáng xanh
 • Màn tán xạ
 • Các màn phân cực
 • Đĩa phân cực
 • Quarter-wave plate slide
 • Stripped optical patch lead
 • Adapted bulkhead connector
 • Bộ đệm
 • Water-drops dispenser

Các chủ đề giảng dạy khi sử dụng board mở rộng ETT-101-30, ETT-101-31 và ETT-101-32 với bo chính
ETT-101/ETT-101C

 1. Intro to fiber optic signal transmission & reception (Giới thiệu về truyền và nhận tín hiệu quang)
 2. Guiding light using total internal reflection (Dẫn ánh sáng sử dụng phản xạ nội toàn phần) (ETT-101-30 và ETT-101-32)
 3. Losses in fiber optic networks (Suy hao trong hệ thống mạng cáp quang) (ETT-101-30 và ETT-101-32)
 4. Polarization (Phân cực) (ETT-101-30 và ETT-101-32)
 5. Bending losses in fiber optic systems (Suy hao do uốn cong trong hệ thống mạng cáp quang) (ETT-101-30 và ETT-101-32)
 6. Connectors (Đầu nối) (ETT-101-30 và ETT-101-32)
 7. PCM-TDM ‘T1’ implementation (Thực thi mạng 'T1' dùng PCM-TDM) (ETT-101-30 và ETT-101-31)
 8. Optical Signal Filtering, Splitting, Combining (Lọc, Tách và Kết hợp tín hiệu quang) (ETT-101-30 và ETT-101-31)
 9. Fiber Optic Bi-directional Communications (Truyền thông quang hai chiều) (ETT-101-30 và ETT-101-31)
 10. Wave Division Multiplexing (Ghép kênh chia bước sóng) (ETT-101-30 và ETT-101-31)
 11. Optical Losses (Suy hao quang) (ETT-101-30 và ETT-101-31)

Các sản phẩm liên quan