Trang chủ / Sản phẩm / Emona TIMS / BiSKIT 101 - Bộ thí nghiệm nhỏ gọn / ETT-101-31

ETT-101-31

ETT-101-31 là bo mở rộng thí nghiệm sợi quang học cho ETT-101/ETT-101C, bao gồm 4 khối chức năng độc lập. Khi được sử dụng cùng ETT-101/ETT-101C và ETT-101-30 nó sẽ cho phép thiết lập hoàn toàn liên kết quang học hai chiều và WDM quang học.

Các khối chức năng

 • 2 x 4 cổng ghép kênh
 • Bộ lọc bước sóng đỏ
 • Bộ lọc bước sóng xanh

Các chủ đề giảng dạy khi sử dụng board mở rộng ETT-101-30, ETT-101-31 và ETT-101-32 với bo chính
ETT-101/ETT-101C

 1. Intro to fiber optic signal transmission & reception (Giới thiệu về truyền và nhận tín hiệu quang)
 2. Guiding light using total internal reflection (Dẫn ánh sáng sử dụng phản xạ nội toàn phần) (ETT-101-30 và ETT-101-32)
 3. Losses in fiber optic networks (Suy hao trong hệ thống mạng cáp quang) (ETT-101-30 và ETT-101-32)
 4. Polarization (Phân cực) (ETT-101-30 và ETT-101-32)
 5. Bending losses in fiber optic systems (Suy hao do uốn cong trong hệ thống mạng cáp quang) (ETT-101-30 và ETT-101-32)
 6. Connectors (Đầu nối) (ETT-101-30 và ETT-101-32)
 7. PCM-TDM ‘T1’ implementation (Thực thi mạng 'T1' dùng PCM-TDM) (ETT-101-30 và ETT-101-31)
 8. Optical Signal Filtering, Splitting, Combining (Lọc, Tách và Kết hợp tín hiệu quang) (ETT-101-30 và ETT-101-31)
 9. Fiber Optic Bi-directional Communications (Truyền thông quang hai chiều) (ETT-101-30 và ETT-101-31)
 10. Wave Division Multiplexing (Ghép kênh chia bước sóng) (ETT-101-30 và ETT-101-31)
 11. Optical Losses (Suy hao quang) (ETT-101-30 và ETT-101-31)

Các sản phẩm liên quan