Trang chủ / Sản phẩm / Connection Technology Center / PRO Proximity Probe / DM91000

DM91000

DM9100

Thông tin

DM91000 - Vỏ bọc ghép vào đầu dò tiệm cận sở hữu các khả năng như

  • Khả năng tương thích với các đầu dò tiệm cận: 8 mm, FFv 5 mm, 11 mm
  • Chiều dài cáp tùy chọn: 0.5 m hoặc 1 m

Tài liệu tham khảo

  • Datasheet tại đây.
  • Xem sách trắng của sản phẩm tại đây.
  • Hướng dẫn sử dụng của sản phẩm tại đây.

Các sản phẩm liên quan