Trang chủ / Sản phẩm / Emona TIMS / TIMS 301/C - Thiết bị giảng dạy nâng cao / Bộ mô-đun TIMS nâng cao

Bộ mô-đun TIMS nâng cao

Các mô-đun TIMS ADVANCED bao gồm hơn 70 khối được xây dựng chuyên biệt để mở rộng phạm vi thí nghiệm tương tự, kỹ thuật số, xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) và SDR. Các mô-đun NÂNG CAO mới liên tục được phát triển để đưa vào lý thuyết xử lý tín hiệu và viễn thông mới nhất.

Danh sách các mô-đun TIMS nâng cao

 • TIMS-410 100kHz Channel Filters
 • TIMS-401 Baseband Channel Filters
 • TIMS-420 Bit Clock Regeneration
 • TIMS-414 Block Code Encoder
 • TIMS-415 Block Code Decoder
 • TIMS-447 Carrier Acquisition PLL/Costas
 • TIMS-427 CDMA Encoder (Multi-Sequences Source)
 • TIMS-428 CDMA Decoder
 • TIMS-840 Circuit Experimenter
 • TIMS-416 Convolutional Code Encoder
 • TIMS-417 Convolutional Decoder Firmware
 • TIMS-402 Decision-Maker Module
 • TIMS-403 Delta Modulation Utilities
 • TIMS-404 Delta Demodulation Utilities
 • TIMS-435 Digital Channel Error Generator
 • TIMS-424 Digital Utilities
 • TIMS-DSP-6713 Floating Point DSP Development Module
 • TIMS-405 Error Counting Utilities
 • TIMS-240 Expansion Rack
 • TIMS-210 Extender Card
 • TIMS-505 Fiber Optic Coupler
 • TIMS-503R Fibre Optics Transmitter (red)
 • TIMS-503GFibre Optics Transmitter (green)
 • TIMS-504 Fibre Optics Receiver
 • TIMS-506 Fiber Optic WDM Filters
 • TIMS-421 FM Utilities
 • TIMS-434 Frequency Hop Spread Spectrum
 • TIMS-418 Integrate & Dump, Sample & Hold
 • TIMS-436 Laplace
 • TIMS-442 Laplace V2 (used with TIMS-445)
 • TIMS-406 Line-Code Encoder
 • TIMS-407 Line-Code Decoder
 • TIMS-422 M-Level Encoder
 • TIMS-423 M-Level Decoder
 • TIMS-438 MSK,π/4-DQPSK,OQPSK Encoder (& RRC)
 • TIMS-439 MSK,π/4-DQPSK,OQPSK Decoder
 • TIMS-446 Multi-Path Channel Module
 • TIMS-408 Noise Generator
 • TIMS-449 OFDM for DSP-6713 Module
 • TIMS-445 PC Modules Controller
 • TIMS-412 PCM Encoder
 • TIMS-413 PCM Decoder
 • TIMS-250 Perspex Module Storage Box
 • TIMS-830 Programmable CPLD Project Module
 • TIMS-820 Project Module (Wire-wrapping)
 • TIMS-425 Quadrature Utilities
 • TIMS-429 SONET/SDH STS-1 Multiplexer
 • TIMS-451 SDR with GNURadio
 • TIMS-430 SONET/SDH STS-1 Demultiplexer
 • TIMS-431 SONET/SDH STS-3 Multiplexer
 • TIMS-432 SONET/SDH STS-3 Demultiplexer
 • TIMS-433 SONET/SDH STS-1/3 Clock Regenerator
 • TIMS-411 Spectrum Utilities
 • TIMS-448 SSB Filters for DSP-6713 Module
 • TIMS-426 Speech Module
 • TIMS-419 Trellis-Coded Modulation Firmware
 • TIMS-444 Triple Adder (requires PC Modules Controller)
 • TIMS-409 True RMS Voltmeter
 • TIMS-201 Trunks Driver
 • TIMS-202 Trunks Receiver and TIMS-BUS
 • TIMS-440 Tuneable Data Comms Filters (dual lin.phase)
 • TIMS-450 Turbo Coding
 • TIMS-441 Ultra Wideband
 • TIMS-437 z-Transform
 • TIMS-443 z-Transform V2 (used with TIMS-445)
 • TIMS-501/502 100kHz Tx & 100kHz Rx Antenna Set

Các sản phẩm liên quan