Mô-đun PXI chuyển mạch ghép kênh

Từ mật độ thấp đến công suất cao - Pickering Interfaces cung cấp nhiều mô-đun PXI chuyển mạch bộ ghép kênh (MUX).

Mô-đun PXI chuyển mạch ghép kênh

Ma trận mật độ thấp

Từ 4 đến 64 kênh, 1 và 8 dãy, 1 và 8 cực.

Ma trận mật độ cao

Từ 3 đến 198 kênh, 1 đến 20 dãy, 1 đến 32 cực, bao gồm Bộ ghép kênh PXI lớn BRIC phù hợp cho các ứng dụng có số cực cao

Ma trận công suất cao

PXI MUX công suất cao - Từ 3 đến 48 kênh, 1 đến 8 dãy, 1 và 2 cực, dòng điện lên tới 40A

Ma trận điện áp cao

Từ 2 đến 24 kênh, 1 đến 12 dãy, chuyển mạch lên tới 1000V