RUGGED UPS (bộ lưu điện)

RUGGED UPS là gì? UPS là từ viết tắt của Uninterruptible Power Supply hay còn được biết đến với cái tên bộ lưu điện. Bộ lưu điện UPS là cụm từ được sử dụng để chỉ các thiết bị cung cấp điện năng trong một khoảng thời gian nhất định. 

Thông tin các phiên bản RUGGED UPS

Model Mức công suất Cấu hình khung máy Điện áp ngõ vào Điện áp ngõ ra Đầu nối ngõ vào Đầu nối ngõ ra Giao tiếp
RUGGED UPS FA00001 150-999 Watt 1U - 3U Rackmount 115 hoặc 230 VAC 115 VAC IEC NEMA SNMP
UPS online chuyển đổi kép, Hiệu chỉnh hệ số công suất, Kết cấu chắc chắn; Kích thước có thể gắn trên giá treo; Hệ thống điều hòa nguồn biệt lập với Chuyển đổi tần số, Tự động chọn tùy chọn điện áp ngõ vào, hoán đổi pin Hot Swap ở mặt trước & Giao tiếp SNMP, Ngõ vào Global; dành cho các ứng dụng quân sự.
RUGGED UPS FA00002 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 120 hoặc 240 VAC 120 VAC IEC NEMA SNMP
UPS online, Kết cấu chắc chắn, chuyển đổi kép & Hệ thống điều hòa nguồn biệt lập với Chuyển đổi tần số, Tự động chọn tùy chọn điện áp ngõ vào, Hiệu chỉnh hệ số công suất, hoán đổi pin Hot Swap ở mặt trước & Giao tiếp SNMP cho các ứng dụng quân sự; 2000VA, 1800W;
RUGGED UPS FA00005 1000 - 1399 Watt 1U - 3U Rackmount 120 hoặc 230 VAC 120 VAC IEC NEMA SNMP
UPS online chuyển đổi kép, Hiệu chỉnh hệ số công suất, Kết cấu chắc chắn; Kích thước có thể gắn trên giá treo; Hệ thống điều hòa nguồn biệt lập với Chuyển đổi tần số, Tự động chọn tùy chọn điện áp ngõ vào, hoán đổi pin Hot Swap ở mặt trước & Giao tiếp SNMP, Ngõ vào Global; dành cho các ứng dụng quân sự.
RUGGED UPS FA00007 1000 - 1399 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC Circular Mil NEMA SNMP
UPS có thể gắn trên tủ rack, chịu được nhiệt độ cao, chuyển đổi kép, chắc chắn, được cách ly, có hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng trên tàu hải quân; Ngõ vào Global, công suất: 1500VA, 1050W
RUGGED UPS FA00008 150-999 Watt 1U - 3U Rackmount 115 hoặc 230 VAC 120 VAC IEC NEMA RS232
UPS có thể gắn trên tủ rack, chịu được nhiệt độ cao, chuyển đổi kép, chắc chắn, biệt lập, có hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng trên tàu hải quân.
RUGGED UPS FA00009 150-999 Watt Vertical-Free Standing 120 VAC 120 VAC IEC NEMA RS232
UPS online chuyển đổi kép, Hiệu chỉnh hệ số công suất, Kết cấu chắc chắn; Kích thước có thể gắn trên giá treo; Hệ thống điều hòa nguồn biệt lập với Chuyển đổi tần số, Tự động chọn tùy chọn điện áp ngõ vào, hoán đổi pin Hot Swap ở mặt trước & Giao tiếp SNMP, Ngõ vào Global; dành cho các ứng dụng quân sự.
RUGGED UPS FA00010 2100-2699 Watt 1U - 3U Rackmount 120 hoặc 240 VAC 230 VAC Circular Mil Circular Mil SNMP
UPS chắc chắn, trực tuyến, cách ly, ngõ vào Global, bộ chuyển đổi tần số, Chuyển đổi kép, 3KVA, 2.1KW; Bộ điều chỉnh hệ số công suất và pin bên trong mở rộng cho các ứng dụng quân sự
RUGGED UPS FA00013 2100-2699 Watt 1U - 3U Rackmount 120 hoặc 240 VAC 120 VAC NEMA NEMA SNMP
UPS online chuyển đổi kép, cách ly, ngõ vào Global, kết cấu chắc chắn; công suất 3KVA, 2.1KW; bộ chuyển đổi tần số, điều chỉnh hệ số công suất và pin bên trong mở rộng cho các ứng dụng quân sự
RUGGED UPS FA00018 2100-2699 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 120 VAC Pigtail Pigtail SNMP
UPS online, chuyển đổi kép, kết cấu chắc chắn, nhiệt độ cao, được cách ly, trong khung máy có thể gắn trên giá 3U-20,63”D với Hiệu chỉnh hệ số công suất, Khởi động nguội, SNMP, Ngõ vào 120VAC, 50/60Hz và Ngõ ra 120VAC, 60Hz
RUGGED UPS FA00019 1400-2099 Watt 4U - 6U Rackmount 230 VAC 230 VAC Circular Mil Circular Mil SNMP
UPS online, công suất 5KVA, 4KW chuyển đổi kép, được cách ly, Chuyển đổi tần số, Hiệu chỉnh hệ số công suất và Giao tiếp SNMP cho các ứng dụng quân sự
RUGGED UPS FA00023 1000-1399 Watt 1U - 3U Rackmount 120 hoặc 240  VAC 120 VAC NEMA NEMA RS232
UPS ngắn trên giá đỡ 1500VA, 1050W, nhiệt độ cao, được cách ly.
RUGGED UPS FA00024 150-999 Watt 1U - 3U Rackmount 120 hoặc 230  VAC 120 VAC IEC NEMA RS232
UPS 1100 VA, 750 W, Ngõ vào Global, được cách ly
RUGGED UPS FA00026 1000-1399 Watt 1U - 3U Rackmount 208VAC 230 VAC IEC RS232
UPS 1100 VA, 750 W, Ngõ vào Global, được cách ly
RUGGED UPS FA00028 1000-1399 Watt 1U - 3U Rackmount 120 hoặc 240  VAC 120 VAC IEC IEC RS232
Hệ thống UPS online chuyển đổi kép, kết cấu chắc chắn, nhiệt độ cao, được cách ly, Tự động chọn 120/240VAC, Ngõ vào Global & Bộ điều hòa nguồn với Hiệu chỉnh hệ số công suất
RUGGED UPS FA00029 1000-1399 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC Circular Mil Circular Mil Không
Hệ thống UPS online, công suất 1,5VA, 1,03kW; được cách ly, IP65 được niêm phong, Chuyển đổi kép, Hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng trên tàu hải quân trong Vỏ bọc 2U
RUGGED UPS FA00031 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 120 VAC Circular Mil Circular Mil SNMP
UPS online, chuyển đổi kép, công suất 3KVA, 2.1KW, được cách ly, kết cấu chắc chắn, 2000VA, 1500W, ngõ vào Global, chuyển đổi tần số, điều chỉnh hệ số công suất và pin bên trong mở rộng cho các ứng dụng quân sự.
RUGGED UPS FA00037 2100-2699 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 120 VAC NEMA NEMA RS232
UPS trực tuyến chắc chắn, nhiệt độ cao, giá đỡ, chuyển đổi kép với bộ chuyển đổi tần số và hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng quân sự chiến thuật với chức năng khởi động nguội và pin bên trong mở rộng
RUGGED UPS FA00038 1400-2099 Watt Vertical-Free Standing 120 VAC 120 VAC IEC NEMA RS232
UPS online chắc chắn, nhiệt độ cao, giá đỡ, chuyển đổi kép với bộ chuyển đổi tần số và hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng quân sự chiến thuật với chức năng khởi động nguội và pin bên trong mở rộng
RUGGED UPS FA00040 150-999 Watt 1U - 3U Rackmount 115 hoặc 230 VAC 115 VAC IEC NEMA RS232
UPS online, chuyển đổi kép, IntelliPower rack mount, cách ly, ngõ vào Global.
RUGGED UPS FA00041 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 230 VAC 230 VAC IEC NEMA RS232
Hệ thống UPS online, Chuyển đổi Kép, tủ đứng tự do, với bộ Hiệu chỉnh Hệ số Công suất.
RUGGED UPS FA00048 150-999 Watt 1U - 3U Rackmount 120 hoặc 240 VAC 120 VAC IEC NEMA RS232
Hệ thống UPS online, công suất 1100VA, 800W; Tự động chọn 120VAC hoặc 240VAC, Chuyển đổi kép, kết cấu chắc chắn, nhiệt độ cao, với bộ Hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng quân sự.
RUGGED UPS FA00049 150-999 Watt 1U - 3U Rackmount 120 hoặc 240 VAC 120 VAC IEC NEMA RS232
Hệ thống UPS online, công suất 1100VA, 800W, Tự động chọn 120VAC hoặc 240VAC, Chuyển đổi kép, kết cấu chắc chắn, nhiệt độ cao, với bộ Hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng quân sự
RUGGED UPS FA00056 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 120 VAC IEC Terminal Block RS232
Hệ thống UPS chắc chắn, chuyển đổi kép, Không cách ly, 2000 VA, 1400 Watts, với bộ hiệu chỉnh hệ số công suất.
RUGGED UPS FA00065 2100-2699 Watt 1U - 3U Rackmount 120 hoặc 240 VAC 120 VAC NEMA NEMA RS232
Hệ thống UPS online, chắc chắn, chuyển đổi kép, ngõ vào Global, được cách ly, có hiệu chỉnh hệ số công suất và chuyển đổi tần số với giao tiếp SNMP cho các ứng dụng công nghiệp.
RUGGED UPS FA00071 2100-2699 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC Circular Mil Circular Mil Không
Hệ thống UPS chuyển đổi kép, Chắc chắn, công suất 3000VA, 2.1KW; Bộ thay đổi tần số, Cách ly Galvanic, Hiệu chỉnh hệ số công suất, Bộ giá đỡ, Cao 3U x Rộng 19" x Sâu 16,75", Đầu nối nguồn gắn trên bảng điều khiển, để cung cấp khả năng điều hòa năng lượng và giữ pin cho các ứng dụng trên tàu.
RUGGED UPS FA00072 2100-2699 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC Circular Mil Circular Mil Không
Hệ thống UPS chuyển đổi kép, để cung cấp khả năng điều hòa năng lượng và giữ pin cho các ứng dụng trên tàu., Chắc chắn; 3000VA, 2.1KW, Ngõ vào 115 VAC 50/60 Hz, 115 VAC, Ngõ ra 60 Hz, Bộ thay đổi tần số, Cách ly Galvanic, Hiệu chỉnh hệ số công suất, Bộ giá đỡ, Cao 3U x Rộng 19" x Sâu 16,75", Đầu nối nguồn gắn trên bảng điều khiển
RUGGED UPS FA00092 150-999 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 120 VAC Terminal Block Terminal Block RS232
Hệ thống UPS online, Nhiệt độ cao, Chuyển đổi kép, với bộ Hiệu chỉnh hệ số công suất, Chuyển đổi tần số và 2 ea. Pin nhiệt độ cao 12V7AH cho ứng dụng công nghiệp.
RUGGED UPS FA00095 2700-6000 Watt 1U - 3U Rackmount 120 hoặc 240 VAC 120 VAC NEMA NEMA RS232
Hệ thống UPS online, Bộ chuyển đổi kép, Cách ly, Bền chắc; Công suất 3000 VA, 3000 Watts; với Hiệu chỉnh Hệ số Công suất cho các Ứng dụng quân sự.
RUGGED UPS FA00098 2100-2699 Watt 1U - 3U Rackmount 115 hoặc 230 VAC 115 VAC Circular Mil Circular Mil Không
Hệ thống UPS online, ngõ vào Global, chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao, được cách ly, với hoán đổi pin Hot Swap, hiệu chỉnh hệ số công suất và MIL STD
RUGGED UPS FA00099 150-999 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC IEC NEMA RS232
UPS có ngõ vào AC với pin bên trong, nhiệt độ cực cao, chắc chắn, chuyển đổi kép với ngõ vào 72 VDC và ngõ ra 120 VAC ở tần số 60 Hz cho các ứng dụng công nghiệp trong khung máy 2U.
RUGGED UPS FA00116 150-999 Watt Vertical-Free Standing 120 VAC 120 VAC IEC NEMA RS232
UPS online, Rack Mount, Chuyển đổi kép, với bộ hiệu chỉnh hệ số công suất
RUGGED UPS FA00121 150-999 Watt 1U - 3U Rackmount 120 hoặc 240 VAC 120 VAC IEC NEMA RS232
UPS onlime, chuyển đổi kép, ngõ vào Global, chắc chắn, gắn trên giá đỡ và hệ thống điều hòa nguồn biệt lập với bộ Hiệu chỉnh Hệ số Công suất, Chuyển đổi Tần số, Tự động Chọn Tùy chọn Điện áp ngõ vào trong khung máy 2U.
RUGGED UPS FA00123 2100-2699 Watt 4U - 6U Rackmount 115 VAC 120 VAC Circular Mil Circular Mil RS232
UPS online, chuyển đổi kép, được cách ly, Hiệu chỉnh hệ số công suất, Tín hiệu trạng thái tiếp điểm nhiều rờ-le (Multiple Relay Contact Status Signals) và Tự động bỏ qua bên trong (Internal Automatic Bypass) cho các ứng dụng trên tàu hải quân.
RUGGED UPS FA00124 2700-6000 Watt 4U - 6U Rackmount 115 VAC 120 VAC Circular Mil Circular Mil RS232
UPS online, chuyển đổi kép, được cách ly, công suất 3kVA, 3kW, Hiệu chỉnh hệ số công suất, Tín hiệu trạng thái tiếp điểm nhiều rờ-le (Multiple Relay Contact Status Signals) và Tự động bỏ qua bên trong (Internal Automatic Bypass) cho các ứng dụng trên tàu hải quân.
RUGGED UPS FA00126 2100-2699 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 120 VAC Circular Mil Circular Mil RS232
UPS online, chuyển đổi kép, được cách ly, 3kVA, 2,6kW; Hiệu chỉnh hệ số công suất, Tín hiệu trạng thái tiếp điểm nhiều rờ-le (Multiple Relay Contact Status Signals) và Tự động bỏ qua bên trong (Internal Automatic Bypass) cho các ứng dụng trên tàu hải quân.
RUGGED UPS FA00133 150-999 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 115 VAC IEC NEMA RS232
UPS chuyển đổi kép, trực tuyến, ngõ vào Global, nhiệt độ cực cao cho các ứng dụng công nghiệp.
RUGGED UPS FA00135 1400-2099 Watt 4U - 6U Rackmount 115 VAC 115 VAC Terminal Block Terminal Block RS232
UPS online, chắc chắn, Chuyển đổi kép; công suất 2500VA, 2000W; với Hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng quân sự.
RUGGED UPS FA00138 2700-6000 Watt 1U - 3U Rackmount 120 hoặc 240 VAC 120 VAC Terminal Block Terminal Block RS232
UPS có công suất 3000VA, 3000W
RUGGED UPS FA00141 2700-6000 Watt 1U - 3U Rackmount 115 hoặc 230 VAC 230 VAC Terminal Block Terminal Block None
UPS có công suất 5000VA, 4200W
RUGGED UPS FA00145 150-999 Watt 1U - 3U Rackmount 120 hoặc 240 VAC 120 VAC IEC NEMA SNMP
Hệ thống UPS online, chuyển đổi kép cho các ứng dụng trên mặt đất.
RUGGED UPS FA00146 150-999 Watt 1U - 3U Rackmount 120 hoặc 240 VAC 120 VAC IEC NEMA SNMP
Hệ thống UPS có công suất 500 VA, 350 W
RUGGED UPS FA00148 1000-1399 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 120 VAC IEC NEMA SNMP
Hệ thống UPS online, Chắc chắn, Chuyển đổi kép, Nhiệt độ cao; với Hiệu chỉnh hệ số công suất và Pin bên trong cố định cho các ứng dụng công nghiệp.
RUGGED UPS FA00162 150-999 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC VDC IEC NEMA RS232
Hệ thống UPS online, có pin bên trong, chuyển đổi kép, gắn trên giá đỡ chắc chắn ở nhiệt độ cực cao, 72VDC ngõ vào và 120VAC ngõ ra ở 60Hz dành cho Ứng dụng công nghiệp trong khung máy 2U.
RUGGED UPS FA00171 1000-1399 Watt 1U - 3U Rackmount 115 hoặc 230 VAC 120 VAC IEC NEMA SNMP
Hệ thống UPS online, có pin bên trong, chuyển đổi kép, gắn trên giá đỡ chắc chắn ở nhiệt độ cực cao; công suất 1500VA, 1050W; 72VDC ngõ vào và 120VAC ngõ ra ở 60Hz dành cho Ứng dụng công nghiệp trong khung máy 2U.
RUGGED UPS FA00188 1000-1399 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 120 VAC Terminal Block NEMA SNMP
Hệ thống UPS online, Chắc chắn, Chuyển đổi kép, Nhiệt độ cao, có hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng công nghiệp.
RUGGED UPS FA00190 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 120 hoặc 240 VAC 120 VAC IEC NEMA RS232
Hệ thống UPS online, Chắc chắn, Chuyển đổi kép, Nhiệt độ cao, được cách ly; công suất 2000 VA, 1800 Watt; có Hiệu chỉnh Hệ số Công suất cho các Ứng dụng Quân sự.
RUGGED UPS FA00200 2700-6000 Watt 4U - 6U Rackmount 115 VAC 120 VAC Circular Mil Circular Mil Không
Hệ thống UPS online, chuyển đổi kép; có ngõ vào Delta 3 pha 115VAC, 60Hz, được cách ly ngõ ra 1 pha 120 VAC; với bộ iệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng trên mặt đất.
RUGGED UPS FA00203 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 120 hoặc 240 VAC 120 VAC IEC NEMA RS232
Hệ thống UPS có ngõ vào Global. Công suất 2000VA, 1800W
RUGGED UPS FA00207 150-999 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 120 VAC IEC NEMA RS232
Hệ thống UPS online, chuyển đổi kép, nhiệt độ cao, bền chắc; Công suất 1500VA, 1050W; với bộ Hiệu chỉnh Hệ số Công suất cho các ứng dụng công nghiệp.
RUGGED UPS FA00213 2100-2699 Watt 1U - 3U Rackmount 208 VAC 120 VAC Pigtail NEMA SNMP
Hệ thống UPS online, ngõ vào chuyển đổi kép; Ngõ vào một pha 208VAC được cách ly với Ngõ ra 120VAC; Công suất 3000VA, 2400W; Hệ thống điều hòa nguồn với pin bên trong và bộ hiệu chỉnh hệ số công suất.
RUGGED UPS FA00236 1400-2099 Watt 4U - 6U Rackmount 85 đến 265 VAC 120 VAC Circular Mil Circular Mil RS232
Hệ thống UPS online; ngõ vào chuyển đổi kép, PFC, Chắc chắn, Nhiệt độ cao, Phạm vi toàn cầu rộng; Công suất 2000VA, 1400W; với Pin dự phòng trong khoảng 27 phút, bộ Hiệu chỉnh hệ số công suất, Chuyển đổi năng lượng và Điều hòa năng lượng trong khung máy nhôm 4U
RUGGED UPS FA00242 1000-1399 Watt 1U - 3U Rackmount 120 đến 240 VAC 120 VAC Circular Mil NEMA NEMA
Hệ thống UPS online; ngõ vào Global, chuyển đổi kép, nhiệt độ cao; Công suất 1500VA, 1050W; và bộ hiệu chỉnh hệ số công suất.
RUGGED UPS FA00243 1000-1399 Watt 1U - 3U Rackmount 120 đến 240 VAC 120 VAC Circular Mil NEMA NEMA
Hệ thống UPS online; ngõ vào Global, chuyển đổi kép, nhiệt độ cao; Công suất 1500VA, 1200W; và bộ hiệu chỉnh hệ số công suất.
RUGGED UPS FA00244 150-999 Watt 1U - 3U Rackmount 120 đến 240 VAC VDC Circular Mil Không SNMP
Hệ thống UPS online; ngõ vào Global, chuyển đổi kép, nhiệt độ cao; Công suất 1100VA, 850W; và bộ hiệu chỉnh hệ số công suất.
RUGGED UPS FA00249 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 85 đến 265 VAC 120 VAC IEC NEMA RS232
Hệ thống UPS online; ngõ vào Global, chuyển đổi kép, nhiệt độ cao, được cách ly, bền chắc; Công suất 2500VA, 2000W; và bộ Hiệu chỉnh Hệ số Công suất cho các Ứng dụng Quân sự.
RUGGED UPS FA00252 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 120 đến 240 VAC 120 VAC IEC NEMA SNMP
Hệ thống UPS; ngõ vào Global; Công suất 2KVA, 1.4kW; với 4 ắc quy axit chì nguyên chất
RUGGED UPS FA00269 1000-1399 Watt Briefcase 120 hoặc 240 VAC 120 VAC IE NEMA RS232
Hệ thống UPS online, chuyển đổi kép, được cách ly, bền chắc; Công suất 1150VA, 1000W; với bộ Hiệu chỉnh Hệ số Công suất.
RUGGED UPS FA00274 1000-1399 Watt Vertical-Free Standing 120 VAC 120 VAC NEMA NEMA SNMP
Hệ thống UPS online, chuyển đổi kép, nhiệt độ cao, bền chắc; Công suất 1500VA, 1050W; với bộ Hiệu chỉnh Hệ số Công suất cho các ứng dụng công nghiệp.
RUGGED UPS FA00281 2100-2699 Watt 1U - 3U Rackmount 120 hoặc 240 VAC 140 VAC NEMA IEC RS232
Hệ thống UPS online, chuyển đổi kép, được cách ly, nhiệt độ cao, bền chắc, Tự động chọn ngõ vào Global 120/240VAC; với bộ Hiệu chỉnh Hệ số Công suất cho các ứng dụng công nghiệp.
RUGGED UPS FA00287 2700-6000 Watt 1U - 3U Rackmount 230 VAC 230 VAC IEC NEMA RS232
Hệ thống UPS online, chuyển đổi kép, được cách ly, nhiệt độ cao, bền chắc, Tự động chọn ngõ vào Global 120/240VAC; Công suất 3kVA, 3kW; với bộ Hiệu chỉnh Hệ số Công suất cho các ứng dụng công nghiệp.
RUGGED UPS FA00294 2100-2699 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 120 VAC NEMA NEMA RS232
Hệ thống UPS 3U20; Công suất 3000RM, 2100W
RUGGED UPS FA00297 2100-2699 Watt 1U - 3U Rackmount 230 VAC 230 VAC Pigtail Pigtail RS232
Hệ thống UPS; Công suất 3000VA, 2100W
RUGGED UPS FA00299 1000-1399 Watt Vertical-Free Standing 120 VAC 120 VAC Terminal Block Terminal Block SNMP
Hệ thống UPS 3U22, 26BHS, được cách ly; Công suất 1500VA, 1.25kW
RUGGED UPS FA00305 1000-1399 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC NEMA NEMA SNMP
Hệ thống UPS online, được cách ly, Chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao; Công suất 1500VA, 1350W; với ngăn kéo hoán đổi pin Hot Swap và bộ hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng trên tàu hải quân.
RUGGED UPS FA00307 2700-6000 Watt 1U - 3U Rackmount 220 VAC 220 VAC NEMA NEMA Không
Hệ thống UPS online, được cách ly, Chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao; Công suất 6000 VA, 4500 W; với bộ hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng trên tàu hải quân.
RUGGED UPS FA00314 2700-6000 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 120 VAC Circular Mil Circular Mil Không
Hệ thống UPS online, được cách ly, Chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cực cao; Công suất 5000 VA, 4000 W; với bộ hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng trên tàu hải quân.
RUGGED UPS FA00323 2100-2699 Watt 4U - 6U Rackmount 120 hoặc 240 VAC 120 VAC Terminal Block Terminal Block Không
Hệ thống UPS; Công suất 3000VA, 2500W.
RUGGED UPS FA00327 150-999 Watt 1U - 3U Rackmount 120 hoặc 240 VAC 115 VAC Terminal Block NEMA SNMP
Hệ thống UPS; Công suất 625VA, 500W; với hiệu chỉnh hệ số công suất (PFC).
RUGGED UPS FA00333 150-999 Watt Wall/Bulkhead Mount 115 VAC 120 VAC Circular Mil Circular Mil RS232
Hệ thống UPS online, treo tường, được cách ly, Chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao; Công suất 600VA, 400W; với ngăn chứa hoán đổi pin Hot Swap và bộ hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng của Hải quân Hoa Kỳ.
RUGGED UPS FA00335 1000-1399 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 120 VAC IEC NEMA RS232
Hệ thống UPS, được cách ly; Công suất 1500VA, 10500W; bộ theo dõi tần số, 6BHS, 3U24, Thép, IEC 60320 C14, RS232, 4 x NEMA
RUGGED UPS FA00342 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 120 hoặc 230 VAC 120 VAC IEC NEMA SNMP
Hệ thống UPS online, treo tường, được cách ly, Chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao; Công suất 2000VA, 1400W; với pin Hot Swap và bộ hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng của Hải quân.
RUGGED UPS FA00350 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC NEMA NEMA SNMP
Hệ thống UPS online, Chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao, được cách ly; Công suất 3000VA, 2700W; với ngăn chứa hoán đổi pin Hot Swap và bộ hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng trên tàu của Hải quân.
RUGGED UPS FA00353 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 120 hoặc 230 VAC 120 VAC NEMA NEMA SNMP
Hệ thống UPS online, chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao, không cách ly; Công suất 2500VA, 2000W; với ngăn chứa hoán đổi pin Hot Swap và bộ hiệu chỉnh hệ số công suất
RUGGED UPS FA00356 150-999 Watt 1U - 3U Rackmount 230 VAC 230 VAC Terminal Block Terminal Block RS232
Hệ thống UPS online, chuyển đổi kép, chắc chắn, được cách ly; Công suất 1100VA, 750W; với bộ hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng công nghiệp.
RUGGED UPS FA00360 150-999 Watt 1U - 3U Rackmount 230 VAC 230 VAC Terminal Block Terminal Block RS232
Hệ thống UPS online, chuyển đổi kép, chắc chắn, được cách ly; Công suất 1100VA, 750W; với bộ hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng công nghiệp.
RUGGED UPS FA00361 1000-1399 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC IEC NEMA SNMP
Hệ thống UPS online, gắn trên giá, chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao, được cách ly; Công suất 1500VA, 105W; để cung cấp năng lượng dự phòng và điều hòa năng lượng cho tàu.
RUGGED UPS FA00363 1000-1399 Watt Vertical-Free Standing 120 VAC 120 VAC IEC NEMA RS232
Hệ thống UPS online; Công suất 1500VA, 1050W
RUGGED UPS FA00365 1000-1399 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC NEMA NEMA SNMP
Hệ thống UPS online, được cách ly, Chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao; Công suất 1500VA, 1350W; với ngăn chứa hoán đổi pin Hot Swap và bộ hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng của Hải quân.
RUGGED UPS FA00368 150-999 Watt 1U - 3U Rackmount 110 hoặc 220 VAC VDC Circular Mil Circular Mil SNMP
Hệ thống UPS online, được cách ly, Chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao; Công suất 1500VA, 1350W; với ngăn chứa hoán đổi pin Hot Swap và bộ hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng của Hải quân.
RUGGED UPS FA00373 150-999 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 230 VAC IEC IEC RS232
Hệ thống UPS online, được cách ly, Chuyển đổi kép, chắc chắn, gắn trên giá đỡ; Công suất 500VA, 350W; để cung cấp năng lượng dự phòng và điều hòa năng lượng cho các ứng dụng quân sự, thương mại và công nghiệp
RUGGED UPS FA00374 2700-6000 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 120 VAC Circular Mil Circular Mil RS232
Hệ thống UPS; 3 pha; gắn trên giá cách ly w/Ext. mô-đun pin
RUGGED UPS FA00387 2700-6000 Watt 1U - 3U Rackmount 115 hoặc 230 VAC 115 VAC Circular Mil Circular Mil SNMP
Hệ thống UPS online; chuyển đổi kép, được cách ly, ngõ vào Global; Công suất 3000VA, 3.0KW
RUGGED UPS FA00390 150-999 Watt 1U - 3U Rackmount 120 hoặc 240 VAC 120 VAC IEC NEMA RS232
Hệ thống UPS online, được cách ly, Chuyển đổi kép, chắc chắn, Chọn tự động, nhiệt độ cao; Công suất 850VA, 600W; với bộ Hiệu chỉnh hệ số công suất và Pin cố định cho các ứng dụng quân sự.
RUGGED UPS FA00399 150-999 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 120 VAC IEC NEMA SNMP
Hệ thống UPS online, được cách ly, Chuyển đổi kép, nhiệt độ cao; Công suất 1000W, Dual 600VA; với ngăn chứa hoán đổi pin Lithium Iron Phosphate có thể Hot Swap và bộ hiệu chỉnh hệ số công suất
RUGGED UPS FA00403 2100-2699 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 120 VAC Circular Mil NEMA SNMP
Hệ thống UPS online; chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao, cách ly; Công suất 3000 VA, 2100 W; với ngăn Hot Swap 8 ắc quy Axit Chì, EBP tùy chọn, với bộ hiệu chỉnh hệ số công suất 1399 cho các ứng dụng trên tàu của Hải quân.
RUGGED UPS FA00405 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 85 đến 265 VAC 120 VAC NEMA NEMA SNMP
Hệ thống UPS online; Dải rộng 85 đến 265 VAC, chuyển đổi kép 2000W, trọng lượng nhẹ, được cách ly; Công suất 3000 VA, 2100 W; với 7 ngăn ắc quy Lithium Iron Phosphate Hot Swap, không Bypass, 10/100/1000 Base T SNMP
RUGGED UPS FA00406 1000-1399 Watt 1U - 3U Rackmount 120 đến 240 VAC 120 VAC IEC NEMA SNMP
Hệ thống UPS online, chuyển đổi kép, ngõ vào Global tự động lựa chọn 120/240VAC, Nhiệt độ cao; Công suất 1500VA, 1000W; với ngăn ắc quy Lithium Iron Phosphate Hot Swap, với bộ hiệu chỉnh hệ số công suất.
RUGGED UPS FA00407 2700-6000 Watt 1U - 3U Rackmount 120 đến 240 VAC 120 VAC IEC NEMA SNMP
Hệ thống UPS online; chắc chắn, nhiệt độ cao, chuyển đổi kép, được cách ly; Công suất 5000VA, 4000W; với bộ Hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng trên tàu.
RUGGED UPS FA00410 2700-6000 Watt 1U - 3U Rackmount 120 đến 240 VAC 120 VAC IEC NEMA SNMP
Hệ thống UPS online; chắc chắn, nhiệt độ cao, chuyển đổi kép, được cách ly; Công suất 3000VA, 2900W; với bộ hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng quân sự.
RUGGED UPS FA00420 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 120 đến 240 VAC 120 VAC IEC NEMA SNMP
Hệ thống UPS online, chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao, ngõ vào tự động lựa chọn 120/240VAC, 4 ngõ ra; Công suất 2000VA, 1400W; với bộ hiệu chỉnh hệ số công suất và Pin Lithium Iron Phosphate Hot Swap.
RUGGED UPS FA00421 2100-2699 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC Circular Mil Circular Mil SNMP
Hệ thống UPS online, chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao, ngõ vào tự động lựa chọn 120/240VAC, 4 ngõ ra; Công suất 2800VA, 2100W; với bộ hiệu chỉnh hệ số công suất và Pin Lithium Iron Phosphate Hot Swap.
RUGGED UPS FA00423 2100-2699 Watt 1U - 3U Rackmount 240 VAC 120 VAC NEMA Pigtail SNMP
Hệ thống UPS online; được cách ly ở nhiệt độ cao chắc chắn và có khả năng chuyển đổi kép; Công suất 3000 VA, 2600 W; với ngăn ắc quy Hot Swap, và bộ Hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng quân sự.
RUGGED UPS FA00424 2100-6000 Watt 1U - 3U Rackmount 240 VAC 240 VAC NEMA Pigtail Không
Hệ thống UPS online; được cách ly, nhiệt độ cao, chắc chắn và có khả năng chuyển đổi kép; Công suất 5000 VA, 4500 W; và bộ Hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng quân sự.
RUGGED UPS FA10003 150-999 Watt Briefcase 85 đến 265 VAC 120 VAC IEC NEMA RS232
Hệ thống UPS online, chuyển đổi kép, được cách ly, chắc chắn; Công suất 1150VA, 800W; với bộ Hiệu chỉnh Hệ số Công suất cho các Ứng dụng Quân sự.
RUGGED UPS FA10008 150-999 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 120 VAC IEC NEMA RS232
Hệ thống UPS; Công suất 500VA, 350W
RUGGED UPS FA10009 2100-2699 Watt 1U - 3U Rackmount 230 VAC 230 VAC Terminal Block Terminal Block Không
Hệ thống UPS online; chắc chắn, nhiệt độ cao, chuyển đổi kép, được cách ly; Công suất 3000VA, 2600W; với bộ hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng quân sự.
RUGGED UPS FA10015 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 120 hoặc 240 VAC 120 VAC IEC NEMA SNMP
Hệ thống UPS; Công suất 2000VA, 1500W
RUGGED UPS FA10018 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 120 hoặc 240 VAC 115 VAC IEC NEMA SNMP
Hệ thống UPS; Công suất 2000VA, 1500W
RUGGED UPS FA10019 2700-6000 Watt 1U - 3U Rackmount 120 đến 240 VAC 120 VAC IEC NEMA SNMP
Hệ thống UPS online; được cách ly, nhiệt độ cao, chắc chắn và có khả năng chuyển đổi kép; Công suất 3000 VA, 2400 W; và bộ Hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng quân sự.
RUGGED UPS FA10030 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 85 đến 265 VAC 120 VAC IEC IEC SNMP
Hệ thống UPS online; được cách ly Galvanic, nhiệt độ cao, chắc chắn và có khả năng chuyển đổi kép, ngõ vào Global phạm vi rộng, với ngõ ra 120VAC hoặc 240VAC có thể lựa chọn thủ công; Công suất 5000 VA, 4500 W; và Hệ thống chuyển đổi/điều hòa công suất với hiệu chỉnh hệ số công suất.
RUGGED UPS FA10032 150-999 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 120 VAC IEC NEMA SNMP
Hệ thống UPS online; được cách ly, nhiệt độ cao, chắc chắn và có khả năng chuyển đổi kép; Công suất 800 VA, 560 W; với bộ hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng trên tàu trong khung máy có thể gắn trên giá.
RUGGED UPS FA10033 2700-6000 Watt 1U - 3U Rackmount 120 đến 240 VAC 120 VAC Pigtail NEMA RS232
Hệ thống UPS online, chuyển đổi kép, được cách ly, chắc chắn; Công suất 1150VA, 800W; với bộ Hiệu chỉnh Hệ số Công suất cho các Ứng dụng Quân sự.
RUGGED UPS FA10045 2100-2699 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 120 VAC Pigtail NEMA SNMP
Hệ thống UPS online, chuyển đổi kép, được cách ly, chắc chắn, nhiệt độ cao; Công suất 3000VA, 2600W; với bộ Hiệu chỉnh Hệ số Công suất
RUGGED UPS FA10053 2100-2699 Watt 1U - 3U Rackmount 230 VAC 120 VAC Circular Mil Circular Mil SNMP
Hệ thống UPS online, bộ chuyển đổi kép, được cách ly, chắc chắn, nhiệt độ cực cao; Công suất 2500VA, 2100W; với bộ Hiệu chỉnh Hệ số Công suất cho các Ứng dụng Quân sự trong khung maý Rack Mount.
RUGGED UPS FA10068 2100-2699 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 230 VAC Pigtail NEMA SNMP
Hệ thống UPS online, bộ chuyển đổi kép, được cách ly, chắc chắn; Công suất 3000VA, 2250W; với hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng quân sự.
RUGGED UPS FA10070 1000-1399 Watt Briefcase 85 đến 265 VAC 85 đến 265 VAC IEC NEMA RS232
Hệ thống UPS online, bộ chuyển đổi kép, được cách ly, chắc chắn; Công suất 1200VA, 1000W; với hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng quân sự.
RUGGED UPS FA10073 2100-2699 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 85 đến 265 VAC IEC NEMA RS232
Hệ thống UPS online, bộ chuyển đổi kép, được cách ly, chắc chắn; Công suất 1200VA, 1000W; với hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng quân sự.
RUGGED UPS FA10075 2100-2699 Watt 1U - 3U Rackmount 120 đến 240 VAC 120 VAC NEMA NEMA RS232
Hệ thống UPS online, bộ chuyển đổi kép, được cách ly, chắc chắn, nhiệt độ cao; Công suất 3000VA, 2100W; với hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng quân sự.
RUGGED UPS FA10080 1000-1399 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 120 VAC Circular Mil Circular Mil RS232
Hệ thống UPS online, bộ chuyển đổi kép, được cách ly, chắc chắn, nhiệt độ cao; Công suất 1500VA, 1050W; với hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng quân sự.
RUGGED UPS FA10087 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 85 đến 265 VAC 120 VAC Pigtail Pigtail SNMP
Hệ thống UPS online, bộ chuyển đổi kép, được cách ly, chắc chắn, nhiệt độ cao; Công suất 2500VA, 2000W; với 5 cái mỗi loại 12V10EB, ngăn ắc quy Hot Swap, và bộ Hiệu chỉnh hệ số công suất và bộ hiệu chỉnh hệ số công suất.
RUGGED UPS FA10088 1000-1399 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 120 VAC IEC NEMA SNMP
Hệ thống UPS online, chuyển đổi kép, được cách ly, chắc chắn; 1500VA, 1000W; với ngăn Hot Swap pin Pin Lithium Iron Phosphate , và bộ Hiệu chỉnh hệ số công suất.
RUGGED UPS FA10091 2100-2699 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 120 VAC Circular Mil NEMA SNMP
Hệ thống UPS online, chuyển đổi kép, được cách ly, chắc chắn, nhiệt độ cao; 3000VA, 2400W; với ngăn Hot Swap pin Lithium Iron Phosphate , và bộ Hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng quân sự.
RUGGED UPS FA10092 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 120 VAC Circular Mil NEMA SNMP
Hệ thống UPS online, chuyển đổi kép, được cách ly, chắc chắn, nhiệt độ cao; 2000VA, 1500W; Pin nhiệt độ cực cao Cyclon, với ngăn Hot Swap pin mặt trước.
RUGGED UPS FA10093 1000-1399 Watt 1U - 3U Rackmount 115 hoặc 230 VAC 120 VAC IEC NEMA SNMP
Hệ thống UPS; 1500VA, 1200W; với ngăn Hot Swap pin Lithium Iron Phosphate.
RUGGED UPS FA10095 150-999 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 120 VAC IEC NEMA SNMP
Hệ thống UPS online, chuyển đổi kép, được cách ly, chắc chắn, nhiệt độ cao; 600VA, 500W; với bộ hiệu chỉnh hệ số công suất.
RUGGED UPS FA10096 1000-1399 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC Terminal Block NEMA SNMP
Hệ thống UPS online, chuyển đổi kép, được cách ly, chắc chắn, nhiệt độ cao; 1500VA, 1250W; với bộ hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng trên tàu hải quân.
RUGGED UPS FA10097 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC NEMA NEMA SNMP
Hệ thống UPS online, bộ chuyển đổi kép, được cách ly, chắc chắn, nhiệt độ cao; Công suất 2500VA, 2000W; với 5 cái mỗi loại 12V10EB, ngăn pin Hot Swap, và bộ Hiệu chỉnh hệ số công suất.
RUGGED UPS FA10101 2700-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC Terminal Block NEMA Không
Hệ thống UPS online, chuyển đổi kép, được cách ly, chắc chắn, nhiệt độ cao; 3000VA, 3000W; bộ theo dõi tần số, 8BHS (2.9), 4U25, Nhôm, Cir Mil, RS232, 9 x Cir Mil, 26307 Grey..
RUGGED UPS FA10125 150-999 Watt Briefcase 85 đến 265 VAC 120 VAC IEC NEMA RS232
Hệ thống UPS online, chuyển đổi kép, được cách ly, chắc chắn, nhiệt độ cao; 1150VA, 800W; với pin Lithium Iron Phosphate để có trọng lượng nhẹ và thời gian chạy kéo dài; bộ Hiệu chỉnh hệ số công suất.
RUGGED UPS FA10127 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 120 hoặc 240 VAC 120 VAC IEC NEMA USB
Hệ thống UPS True Online, và Hệ thống Điều hòa/Chuyển đổi Nguồn; chuyển đổi kép, được cách ly Galvanic, chắc chắn, ngõ vào Global sử dụng hóa chất pin Lithium Iron Phosphate; và bộ Hiệu chỉnh hệ số công suất cho các Ứng dụng Quân sự trong khung máy Rackmount.
RUGGED UPS FA10128 1000-1399 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 120 VAC Terminal Block NEMA SNMP
Hệ thống UPS, 8BHS (5Ah), 2U24.4, Flying Lead, SNMP, L5-30R UPS có dây., bộ chuyển đổi tần số; 1800VA, 1250W.
RUGGED UPS FA10130 2700-6000 Watt 1U - 3U Rackmount 120 hoặc 240 VAC 220 VAC Circular Mil Circular Mil SNMP
Hệ thống UPS online; ngõ vào Auto Selectable, bộ chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao, được cách ly; 3000 VA, 2700 W; với ngăn chứa pin Hot Swap, và bộ hiệu chỉnh hệ số công suất cho Các ứng dụng trên tàu hải quân.
RUGGED UPS FA10131 2100-2699 Watt 1U - 3U Rackmount 208 VAC VDC NEMA NEMA SNMP
Hệ thống UPS online; ngõ vào Auto Selectable, bộ chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao, được cách ly; 3000 VA, 2400 W; với ngăn chứa pin Hot Swap, và bộ hiệu chỉnh hệ số công suất cho Các ứng dụng quân sự.
RUGGED UPS FA10137 2100-2699 Watt 1U - 3U Rackmount 208 VAC 120 VAC NEMA NEMA SNMP
Hệ thống UPS online; ngõ vào 1 pha, bộ chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao, được cách ly; 3000 VA, 2400 W; Hệ thống điều hòa nguồn với pin bên trong; và bộ hiệu chỉnh hệ số công suất cho Các ứng dụng quân sự.
RUGGED UPS FA10140 2700-6000 Watt 4U - 6U Rackmount 220 VAC 220 VAC Circular Mil Circular Mil SNMP
Hệ thống UPS online; bộ chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao, được cách ly; 8000VA, 6000W; Ngõ ra cảm biến tự động; với bộ hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng quân sự.
RUGGED UPS FA10144 2700-6000 Watt Wall hoặc Bulkhead Mount 440 VAC 3 pha Terminal Block Terminal Block CIP
Hệ thống UPS online; ba pha, bộ chuyển đổi kép, chắc chắn, được cách ly; Ngõ ra 24 VDC 3500W; với bộ chuyển đổi nguồn và điều hòa nguồn.
RUGGED UPS FA10146 2100-2699 Watt 1U - 3U Rackmount 120 hoặc 240 VAC 120 VAC Pigtail NEMA Không
Hệ thống UPS online; ba pha, bộ chuyển đổi kép, chắc chắn, được cách ly; Bộ chuyển đổi tần số; 3000VA, 2100W; với bộ chuyển đổi nguồn và điều hòa nguồn.
RUGGED UPS FA10148 1000-1399 Watt 1U - 3U Rackmount 115 hoặc 230 VAC 120 VAC IEC NEMA Không
Hệ thống UPS online; bộ chuyển đổi kép, chắc chắn, được cách ly; Chuyển đổi tần số; với bộ Hiệu chỉnh hệ số công suất, Giao tiếp SNMP cho các ứng dụng công nghiệp.
RUGGED UPS FA10153 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 85 đến 265 VAC 120 VAC NEMA NEMA Không
Hệ thống UPS Online, bộ chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao, được cách ly; với bộ hiệu chỉnh hệ số công suất.
RUGGED UPS FA10159 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 85 đến 265 VAC 120 VAC NEMA NEMA Không
Hệ thống UPS Online, bộ chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao, được cách ly; ngõ vào Auto Selectable; 3000VA, 2700W; ngõ ra có thể lựa chọn; ngăn kéo pin Hot Swap và EBP tùy chọn; với bộ hiệu chỉnh hệ số công suất.
RUGGED UPS FA10161 150-999 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 120 VAC IEC NEMA RS232
Hệ thống UPS; 1100 VA, 740 W
RUGGED UPS FA10168 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 120 hoặc 240 VAC 120 VAC IEC NEMA SNMP
Hệ thống UPS Online, bộ chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao, được cách ly; ngõ vào Global Auto Select; 2500VA, 2000W; 5 mỗi cái 12V10EB, Lithium Iron Phosphate; ngăn kéo pin Hot Swap; với bộ hiệu chỉnh hệ số công suất; với bộ Hiệu chỉnh Hệ số Công suất cho Quân đội
RUGGED UPS FA10169 2700-6000 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC NEMA NEMA Không
Hệ thống UPS Online, bộ chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao, được cách ly; 3000VA, 2700W; với bộ hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng trên tàu của Hải quân.
RUGGED UPS FA10175 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 120 hoặc 240 VAC 120 VAC IEC NEMA Không
Hệ thống UPS, bộ thay đổi tần số, cách ly Galvanic, bộ chuyển đổi kép; bộ giá đỡ Cao 2U “Rộng 17" “Sâu x 24“, chắc chắn, để cung cấp Điều hòa Năng lượng và Pin Hot Swap
RUGGED UPS FA10181 2700-6000 Watt 1U - 3U Rackmount 230 VAC 230 VAC Circular Mil NEMA Không
Hệ thống UPS; Bộ thay đổi tần số, 6000VA, 3700W; Ngõ ra kép
RUGGED UPS FA10186 2700-6000 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 120 VAC Circular Mil Circular Mil SNMP
Hệ thống UPS online; Bộ chuyển đổi kép, ngõ ra đồng thời; 3000VA, 3000W; bộ Hiệu chỉnh hệ số công suất, Pin bên trong mở rộng, Giao tiếp SNMP cho các ứng dụng quân sự..
RUGGED UPS FA10188 2700-6000 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 120 VAC Circular Mil Circular Mil SNMP
Hệ thống UPS online; Bộ chuyển đổi kép, ngõ ra đồng thời; 3000VA, 3000W; bộ Hiệu chỉnh hệ số công suất, Pin bên trong mở rộng, Giao tiếp SNMP cho các ứng dụng quân sự..
RUGGED UPS FA10194 2700-6000 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC Circular Mil Circular Mil Không
Hệ thống UPS online; Ngõ vào với chuyển đổi dự phòng tự động, bộ chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao, được cách ly; với EBP tùy chọn và bộ hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng trên tàu Hải quân.
RUGGED UPS FA10199 2700-6000 Watt 1U - 3U Rackmount 230 VAC 230 VAC Pigtail Pigtail Không
Hệ thống UPS online; Ngõ vào với chuyển đổi dự phòng tự động, bộ chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao, được cách ly; với EBP tùy chọn và bộ hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng trên tàu Hải quân.
RUGGED UPS FA10201 1000-1399 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 120 VAC NEMA NEMA Không
Hệ thống UPS online; bộ chuyển đổi kép, chắc chắn, được cách ly; 1500VA, 1050W; với bộ hiệu chỉnh hệ số công suất
RUGGED UPS FA10202 2100-2699 Watt 1U - 3U Rackmount 120 hoặc 240 VAC 120 VAC Terminal Block NEMA Không
Hệ thống UPS; 3000VA, 2100W
RUGGED UPS FA10203 1000-1399 Watt 1U - 3U Rackmount 120 hoặc 240 VAC 120 VAC Terminal Block Terminal Block Không
Hệ thống UPS; 3000VA, 3000W
RUGGED UPS FA10212 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC Circular Mil Circular Mil Không
Hệ thống UPS; 2000VA, 1500W
RUGGED UPS FA10213 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 120 VAC IEC NEMA Không
Hệ thống UPS; Bộ chuyển đổi kép, chắc chắn; 2000VA, 1500W; với bộ hiệu chỉnh hệ số công suất.
RUGGED UPS FA10219 150-999 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 120 VAC IEC NEMA Không
Hệ thống UPS; Bộ chuyển đổi kép, chắc chắn; 500VA, 350W; với bộ hiệu chỉnh hệ số công suất.
RUGGED UPS FA10222 2700-6000 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 240 VAC Terminal Block Terminal Block Không
Hệ thống UPS; 3000VA, 3000W
RUGGED UPS FA10223 150-999 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 120 VAC IEC NEMA Không
Hệ thống UPS; 1100VA, 750W
RUGGED UPS FA10228 150-999 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC Circular Mil Circular Mil Không
Hệ thống UPS; chắc chắn, nhiệt độ cao, gắn trên giá đỡ, bộ chuyển đổi nguồn cho các ứng dụng công nghiệp, đóng tàu và quân sự, đáp ứng các yêu cầu của MIL Std 1399 Mục 300; 3000VA, 3000W
RUGGED UPS FA10245 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC Circular Mil Không RS232
Hệ thống UPS; 3000VA, 3000W
RUGGED UPS FA10249 2700-6000 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC Circular Mil Không RS232
Hệ thống UPS Online; ngõ vào 440V 3 pha, được cách ly, bộ chuyển đổi kép ; 6600VA, 5800W; ngõ ra 1 pha
RUGGED UPS FA10250 2700-6000 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC Circular Mil Circular Mil SNMP
Hệ thống UPS Online; chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao, được cách ly; 3000VA, 2700W; với ngăn chứa pin Hot Swap, với hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng trên tàu của Hải quân.
RUGGED UPS FA10251 2700-6000 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC Circular Mil Circular Mil SNMP
Hệ thống UPS Online; Bộ đổi tần số, EBP, 3U24, Nhôm, ngõ vào được cách ly, 2 x (2x2 Anderson); 6000VA, 4200W; với ngăn chứa pin Hot Swap
RUGGED UPS FA10257 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 120 VAC IEC NEMA RS232
Hệ thống UPS; 2000VA, 1680W
RUGGED UPS FA10258 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 220 VAC 220 VAC IEC SNMP
Hệ thống UPS Online; ngõ vào Global 1 pha được cách ly, bộ chuyển đổi kép, hệ thống điều hòa nguồn; 2500VA, 2000W; với 9 pin Hot Swap và bộ Hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng trên tàu.
RUGGED UPS FA10260 2100-2699 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC NEMA NEMA SNMP
Hệ thống UPS Online; chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao, được cách ly; 2500VA, 2400W; với ngăn kéo Hot Swap của pin Lithium Iron Phosphate
RUGGED UPS FA10273 150-999 Watt Wall hoặc Bulkhead Mount 115 VAC 115 VAC Circular Mil Circular Mil CIP
Hệ thống UPS Online; chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao, được cách ly, treo tường; 600VA, 500W; với ngăn kéo pin Hot Swap để cung cấp bộ nguồn dự phòng và điều hòa nguồn cho các ứng dụng quân sự.
RUGGED UPS FA10274 210-2699 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC NEMA NEMA CIP
Hệ thống UPS Online; chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao, được cách ly; 3000VA, 2200W; với bộ Hiệu chỉnh hệ số công suất & Giao tiếp SNMP cho các ứng dụng quân sự.
RUGGED UPS FA10275 150-999 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC Terminal Block Terminal Block CIP
Hệ thống UPS Online; chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao, được cách ly; 1100VA, 750W; với ngõ ra để cung cấp nguồn dự phòng và điều hòa nguồn cho các ứng dụng trên tàu.
RUGGED UPS FA10276 1400-2099 Watt Wall hoặc Bulkhead Mount 115 VAC 115 VAC Circular Mil Circular Mil RS232
Hệ thống UPS; 2200VA, 1980W; và bộ hiệu chỉnh hệ số công suất.
RUGGED UPS FA10281 2700-6000 Watt 1U - 3U Rackmount 220 VAC 220 VA NEMA NEMA RS232
Hệ thống UPS Online; chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao, được cách ly; với pin Hot Swap và EBP tùy chọn, với bộ hiệu chỉnh hệ số công suất
RUGGED UPS FA10288 1000-6000 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC Circular Mil Circular Mil SNMP
Hệ thống UPS Online; chuyển đổi kép, nhiệt độ cao, được cách ly; 3000VA, 2700W; với ngăn chứa pin Hot Swap, bộ hiệu chỉnh hệ số công suất
RUGGED UPS FA10294 150-999 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 120 VAC NEMA NEMA SNMP
Hệ thống UPS Online; chuyển đổi kép; ngõ vào một pha được cách ly; 1400VA, 900W; Hệ thống Điều hòa Năng lượng với Pin Lithium Iron Phosphate và bộ Hiệu chỉnh Hệ số Công suất cho các Ứng dụng Thương mại.
RUGGED UPS FA10295 2100-2699 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 120 VAC IEC NEMA RS232
Hệ thống UPS Online; chuyển đổi kép; ngõ vào một pha được cách ly; 3000VA, 2400W; Hệ thống Điều hòa Năng lượng với 9 Pin Lithium Iron Phosphate và hiệu chỉnh hệ số công suất cho các Ứng dụng Thương mại.
RUGGED UPS FA10298 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 220 VAC 220 VAC Pigtail NEMA SNMP
Hệ thống UPS Online; chuyển đổi kép, nhiệt độ cao, chắc chắn; 2500VA, 2000W; 5 cái mỗi loại 12V10EB, Lithium Iron Phosphate, ngăn pin Hot Swap, với bộ Hiệu chỉnh Hệ số Công suất.
RUGGED UPS FA10300 2100-2699 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC NEMA NEMA SNMP
Hệ thống UPS Online; chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao, được cách ly; 2000VA, 1800W; với Pin Hot Swap, bộ Chuyển đổi tần số, bộ Hiệu chỉnh hệ số công suất và Giao tiếp SNMP.
RUGGED UPS FA10302 150-999 Watt 1U - 3U Rackmount 230 VAC 120 VAC IEC IEC RS232
Hệ thống UPS Online; chuyển đổi kép, nhiệt độ cao, được cách ly; 3000VA, 3000W; với bộ Hiệu chỉnh hệ số công suất và Pin bên trong mở rộng.
RUGGED UPS FA10306 1000-1399 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC Terminal Block Terminal Block Không
Hệ thống UPS Online; bộ chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao, được cách ly, gắn trên giá đỡ; 1200VA, 1000W; với ngõ ra để cung cấp năng lượng dự phòng và bộ điều hòa năng lượng cho các ứng dụng trên tàu.
RUGGED UPS FA10309 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 120 VAC Circular Mil Circular Mil SNMP
Hệ thống UPS Online; bộ chuyển đổi kép, nhiệt độ cao, được cách ly; 3000VA, 3000W; với bộ Hiệu chỉnh hệ số công suất và Pin bên trong mở rộng.
RUGGED UPS FA10310 2700-6000 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC Circular Mil Circular Mil Không
Hệ thống UPS Online; chuyển đổi kép, nhiệt độ cao, được cách ly; 3000VA, 3000W; với bộ Hiệu chỉnh hệ số công suất và Pin bên trong mở rộng.
RUGGED UPS FA10320 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 120 hoặc 240 VAC 120 VAC IEC NEMA SNMP
Hệ thống UPS Online; bộ chuyển đổi kép, nhiệt độ cao, được cách ly; 3000VA, 3000W; với bộ Hiệu chỉnh hệ số công suất và Pin bên trong mở rộng.
RUGGED UPS FA10321 150-999 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC Terminal Block Terminal Block SNMP
Hệ thống UPS Online; bộ chuyển đổi kép, nhiệt độ cao, được cách ly, gắn trên giá đỡ; 1100VA, 750W; để cung cấp năng lượng dự phòng và điều hòa năng lượng cho các ứng dụng trên tàu.
RUGGED UPS FA10325 2700-6000 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 120 VAC Terminal Block NEMA SNMP
Hệ thống UPS Online; bộ chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao, được cách ly; 3000VA, 3000W; với bộ Hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng quân sự.
RUGGED UPS FA10326 2700-6000 Watt 1U - 3U Rackmount 208 VAC 208 VAC Terminal Block NEMA SNMP
Hệ thống UPS Online; bộ chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao, được cách ly; 3000VA, 3000W; với bộ Hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng quân sự.
RUGGED UPS FA10328 1000-1399 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC Circular Mil Circular Mil SNMP
Hệ thống UPS Online; bộ chuyển đổi kép, chắc chắn; ngõ vào kép Chính và Dự phòng; 1500VA, 1500W; với bộ Hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng quân sự.
RUGGED UPS FA10332 1000-1399 Watt Wall hoặc Bulkhead Mount 115 VAC Terminal Block Terminal Block Không
Hệ thống UPS Online; 1 pha, PFC được cách ly, 1000W ở ngõ ra 24 VDC, EBM (96V), 2x2 Anderson, Giao tiếp Ethernet CIP, Khung giá treo, 22" H x 11,38" W x 11,36" D.
RUGGED UPS FA10333 1000-1399 Watt 1U - 3U Rackmount 120 hoặc 240 VAC 120 VAC IEC NEMA Không
Hệ thống UPS Online; bộ chuyển đổi kép, nhiệt độ cao; ngõ Global AutoSelect 120/240V; 1500VA, 1500W; ngăn Pin Lithium Iron Phosphate Hot Swap; với bộ Hiệu chỉnh hệ số công suất.
RUGGED UPS FA10334 2700-6000 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC Circular Mil Circular Mil Không
Hệ thống UPS; 4200VA, 1500W
RUGGED UPS FA10335 2700-6000 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC Circular Mil Circular Mil Không
Hệ thống UPS online, chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao, được cách ly; 3150VA, 2700W; với EBM ngoài, bộ hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng trên tàu của Hải quân.
RUGGED UPS FA10336 2700-6000 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC Circular Mil Circular Mil Không
Hệ thống UPS online, chuyển đổi kép, chắc chắn, được cách ly; 6000VA, 5000W; với ngõ ra 440V, 3 pha.
RUGGED UPS FA10337 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC Circular Mil Circular Mil Không
Hệ thống UPS online, chuyển đổi kép, chắc chắn, được cách ly; 2250VA, 1900W; với ngõ ra 440V, 3 pha.
RUGGED UPS FA10340 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC Circular Mil Circular Mil SNMP
Hệ thống UPS online, chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao, được cách ly; 3000VA, 2500W; với EBM ngoài, với bộ hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng trên tàu của Hải quân.
RUGGED UPS FA10341 2100-2699 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC Circular Mil Circular Mil Không
Hệ thống UPS online, chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao, được cách ly; 2600VA, 2200W; với EBM ngoài, với bộ hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng trên tàu của Hải quân.
RUGGED UPS FA10343 2700-6000 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC Circular Mil Circular Mil SNMP
Hệ thống UPS; 4150VA, 3500W
RUGGED UPS FA10345 1000-139 Watt 1U - 3U Rackmount 230 VAC 230 VAC NEMA NEMA CIP
Hệ thống UPS Online; nhiệt độ cao, bộ chuyển đổi kép; 1500VA, 1250W; với bộ Hiệu chỉnh hệ số công suất.
RUGGED UPS FA10350 150-999 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC Terminal Block Terminal Block CIP
Hệ thống UPS Online; ngõ vào được cách ly, bộ thay đổi tần số, 4BHS (10.5Ah) & EBP, 3U12, CIP; chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao ; 1100VA, 750W với Ngăn chứa pin Hot Swap và bộ Hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng trên tàu của Hải quân Hoa Kỳ.
RUGGED UPS FA10362 1400-2099 Watt 1U - 3U Rackmount 120 VAC 120 VAC Terminal Block Terminal Block SMNP
Hệ thống UPS; 2000VA, 1600W
RUGGED UPS FA10363 1000-1399 Watt 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC Circular Mil Circular Mil Không
Hệ thống UPS online, chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao, được cách ly; 2 ngõ ra; 4200VA, 1500W; bộ hiệu chỉnh hệ số công suất và pin Hot Swap có tuổi thọ cao.
RUGGED UPS FA10367 2100-2699 Watts 1U - 3U Rackmount 120 VAC 120 VAC Terminal Block NEMA RS232
Hệ thống UPS online, chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao, được cách ly; 3000VA, 2400W; với bộ Hiệu chỉnh hệ số công suất cho các ứng dụng quân sự.
RUGGED UPS FA10371 2100-2699 Watts 1U - 3U Rackmount 120 VAC 120 VAC Terminal Block NEMA SNMP
Hệ thống UPS online, chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao, ngõ vào được cách ly, Dải rộng 85 đến 270 VAC; 2500 VA, 2000 W; với 7 ngăn chứa pin Lithium Iron Phosphate Hot Swap
RUGGED UPS FA10372 2700-6000 Watts 4U - 6U Rackmount 440 V 3-Phase 220 VAC NEMA NEMA Không
Hệ thống UPS có bộ thay đổi tần số với EBM (96V), 4U26.7, Nhôm, Có dây, SNMP, 2 2x2 Anderson, Có dây L6-30R; 6600VA, 5800W; ngõ vào cách ly 3 pha
RUGGED UPS FA10378 2700-6000 Watts 1U - 3U Rackmount 115 VAC 120 VAC Circular Mil NEMA SNMP
Hệ thống UPS online, chuyển đổi kép, chắc chắn, nhiệt độ cao, được cách ly; 3000 VA, 2700 W; với ngăn Hot Swap cho 8 pin Lead Acid, EBP tùy chọn, với hệ số công suất 1399 hiệu chỉnh cho các ứng dụng trên tàu Hải quân.
RUGGED UPS FA10382 2700-6000 Watts 1U - 3U Rackmount 115 VAC 115 VAC Circular Mil Circular Mil RS232
Hệ thống UPS, 4.000 VA, 3.000 W; với Lead Acid Battery EBP cho ứng dụng trên tàu quân sự.
RUGGED UPS FA10383 1000-1399 Watts 1U - 3U Rackmount 120 hoặc 230 VAC 120 VAC IEC NEMA SNMP
Hệ thống UPS có bộ thay đổi tần số; 1500VA, 1100W; 3BHS LiFePO4 (9.6Ah), 3U24, Al, IEC-C14, Model F, PFC, 4 x NEMA
RUGGED UPS FA10387 1000-1399 Watts