Thiết bị kiểm tra

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được dán nhãn riêng.

Các loại thiết bị kiểm tra

TM1018

Đồng hồ xác minh gia tốc kế

DT901-08-S1

Thiết bị hiệu chuẩn phạm vi thăm dò, với giá đỡ đầu dò 8 mm 3 / 8-24, bao gồm nắp đậy và chốt tháo nhanh