Cáp đồng trục đa năng

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các loại cáp

TMC01

Cáp đồng trục đa năng, vỏ FEP trắng, 0.072" (1.83 MM) OD

TMC02

Cáp đồng trục đa năng, vỏ PVC đen, 0.101" (2.57 MM) OD

TMC03

Cáp đồng trục đa năng, vỏ PTFE xanh, 0.071" (1.80 MM) OD