Các loại gia tốc kế đa năng

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Gia tốc kế 100 MV/G

TEA110

Đầu nối đồng trục dạng Side Exit 10-32, 10-32 Mounting, 100 mV/g, ±10%

TEB110

Đầu nối đồng trục dạng Top Exit 10-32, 10-32 Mounting, 100 mV/g, ±10%

Gia tốc kế 10 MV/G

TCA110

Đầu nối đồng trục dạng Side Exit 10-32, 10-32 Mounting, 10 mV/g, ±10%

TCB110

Đầu nối đồng trục dạng Top Exit 10-32, 10-32 Mounting, 10 mV/g, ±10%