Đầu kết nối & Bộ kết nối

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được dán nhãn riêng.

Các đầu kết nối dành cho kiểm tra và đo đạc

EC

Đầu kết nối BNC Jack Connector cho cáp đồng trục

FC

Đầu kết nối BNC Plug Connector cho cáp đồng trục

MD10

Đầu nối 10-32 Male Connector cho cáp đồng trục

Các bộ kết nối dành cho kiểm tra và đo đạc

CKT-EC

Bộ kết nối BNC Jack Connector cho cáp đồng trục

CKT-FC

Bộ kết nối BNC Plug Connector cho cáp đồng trục