Bộ đầu dò tiệm cận FFv™ 5mm

CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các bộ phận

DP1009

Đầu dò tiệm cận FFv™, đường kính đầu dò 5mm, với dây lõi 1/4-28, 3/8-24, M8x1 hoặc M30x2

DP1009 có vỏ bọc kim loại

Đầu dò tiệm cận FFv™ có vỏ bọc, đường kính đầu dò 5 mm, với dây lõi 1/4-28, 3/8-24, M8x1 hoặc M10x1

DD1009

Bộ điều khiển đầu dò tiệm cận FFv™ cho đầu dò dòng điện xoáy

DC100930

Cáp mở rộng cho đầu dò tiệm cận PRO FFv™ 5mm, với vỏ FEP hoặc vỏ bọc kim loại