Gia tốc kế siêu âm

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

UEB332

UEB332

Cảm biến siêu âm IEPE rung động, kiểu gắn 1/4-28, đầu nối Mini-MIL 2 chân dạng Top Exit, 100 mV/g, ±10%

UEA332

UEA332

Cảm biến siêu âm IEPE rung động, kiểu gắn 1/4-28, đầu nối Mini-MIL 2 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±10%

UEB334

UEB334

Cảm biến siêu âm IEPE rung động, chi phí thấp, kiểu gắn 1/4-28, đầu nối Mini-MIL 2 chân dạng Top Exit, 100 mV/g, ±20%

UEA334

UEA334

Cảm biến siêu âm IEPE rung động, chi phí thấp, kiểu gắn 1/4-28, đầu nối Mini-MIL 2 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±20%