Cảm biến Loop Power IS

 • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
 • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

Intrinsically Safe (IS) là một kỹ thuật bảo vệ để vận hành an toàn các thiết bị điện trong khu vực nguy hiểm bằng cách hạn chế năng lượng, điện và nhiệt, các nguy cơ có thể làm đánh lửa.

LP802

LP802

 • Cảm biến Loop Power IS, xuất tín hiệu 4-20 mA tỷ lệ với độ rung của vận tốc
 • Đầu nối dạng Top Exit 2 chân
LP802-XXX-51C

LP802-XXX-5XC

 • Cảm biến Loop Power xuất tín hiệu 4-20 mA tỷ lệ với độ rung của vận tốc
 • Đầu nối dạng Top Exit với Flying Leads
LP812

LP812

 • Cảm biến Loop Power IS, xuất tín hiệu 4-20 mA tỷ lệ với độ rung của vận tốc, điện dung thấp
 • Đầu nối dạng Top Exit 2 chân
LP812-XXX-51C

LP812-XXX-5XC

 • Cảm biến Loop Power xuất tín hiệu 4-20 mA tỷ lệ với độ rung của vận tốc, điện dung thấp
 • Đầu nối dạng Top Exit với Flying Leads
LP902

LP902

 • Cảm biến Loop Power IS, xuất tín hiệu 4-20 mA tỷ lệ với độ rung của gia tốc
 • Đầu nối dạng Top Exit 2 chân
LP902-XXX-51C

LP902-XXX-5XC

 • Cảm biến Loop Power xuất tín hiệu 4-20 mA tỷ lệ với độ rung của gia tốc
 • Đầu nối dạng Top Exit với Flying Leads
LP912

LP912

 • Cảm biến Loop Power IS, xuất tín hiệu 4-20 mA tỷ lệ với độ rung của gia tốc, điện dung thấp
 • Đầu nối dạng Top Exit 2 chân
LP912-XXX-51C

LP912-XXX-5XC

 • Cảm biến Loop Power xuất tín hiệu 4-20 mA tỷ lệ với độ rung của gia tốc, điện dung thấp
 • Đầu nối dạng Top Exit với Flying Leads

Contact Me on Zalo