Cảm biến Loop Power IS IECEx

 • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
 • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

Intrinsically Safe (IS) là một kỹ thuật bảo vệ để vận hành an toàn các thiết bị điện trong khu vực nguy hiểm bằng cách hạn chế năng lượng, điện và nhiệt, các nguy cơ có thể làm đánh lửa.

IECEx là một tiêu chuẩn toàn cầu nhằm đảm bảo an toàn các thiết bị và hệ thống phòng chống cháy nổ, được áp dụng tại các quốc gia tham gia vào hệ thống IECEx. Để được xác nhận theo Hệ thống Chứng chỉ cho Thiết bị Phòng chống Cháy nổ IECEx, các nhà sản xuất cần có được cấp Chứng nhận Hợp quy (CoC), xác nhận báo cáo kỹ thuật (ExTR) và báo cáo đảm bảo chất lượng (QAR).

Thẳng điểm Nhãn thiết bị cũ
LP852

LP852

 • Cảm biến Loop Power IS được chứng nhận IEC (IECEx) 
 • Xuất tín hiệu 4-20 mA tỷ lệ với độ rung của vận tốc kế
 • Đầu nối dạng Top Exit 2 chân
LP852-XXX-5XC

LP852-XXX-5XC

 • Cảm biến Loop Power IS được chứng nhận IEC (IECEx)
 • Xuất tín hiệu 4-20 mA tỷ lệ với độ rung của vận tốc kế
 • Đầu nối dạng Top Exit với Flying Leads
LP862

LP862

 • Cảm biến Loop Power IS được chứng nhận IEC (IECEx), điện dung thấp
 • Xuất tín hiệu 4-20 mA tỷ lệ với độ rung của vận tốc kế
 • Đầu nối dạng Top Exit 2 chân
LP862-XXX-5XC

LP862-XXX-5XC

 • Cảm biến Loop Power IS được chứng nhận IEC (IECEx), điện dung thấp
 • Xuất tín hiệu 4-20 mA tỷ lệ với độ rung của vận tốc kế
 • Đầu nối dạng Top Exit với Flying Leads
LP952

LP952

 • Cảm biến Loop Power IS được chứng nhận IEC (IECEx)
 • Xuất tín hiệu 4-20 mA tỷ lệ với độ rung của gia tốc kế
 • Đầu nối dạng Top Exit 2 chân
LP952-XXX-5XC

LP952-XXX-5XC

 • Cảm biến Loop Power IS được chứng nhận IEC (IECEx) 
 • Xuất tín hiệu 4-20 mA tỷ lệ với độ rung của gia tốc kế
 • Đầu nối dạng Top Exit với Flying Leads
LP962

AC966

 • Cảm biến Loop Power IS được chứng nhận IEC (IECEx), điện dung thấp
 • Xuất tín hiệu 4-20 mA tỷ lệ với độ rung của gia tốc kế
 • Đầu nối dạng Top Exit 2 chân
LP962-XXX-5XC

AC966

 • Cảm biến Loop Power IS được chứng nhận IEC (IECEx), điện dung thấp
 • Xuất tín hiệu 4-20 mA tỷ lệ với độ rung của gia tốc kế
 • Đầu nối dạng Top Exit với Flying Leads