Cảm biến Loop Power loại Class 1, Division 2

 • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
 • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

LP822

LP822

 • Cảm biến Loop Power, loại Class 1, Division 2  (ATEX Zone 2) 
 • Xuất tín hiệu 4-20 mA tỷ lệ với độ rung của vận tốc
 • Đầu nối dạng Top Exit 2 chân
LP822-XXX-51C

LP822-XXX-5XC

 • Cảm biến Loop Power, loại Class 1, Division 2  (ATEX Zone 2) 
 • Xuất tín hiệu 4-20 mA tỷ lệ với độ rung của vận tốc
 • Đầu nối dạng Top Exit với Flying Leads
LP832

LP832

 • Cảm biến Loop Power, loại Class 1, Division 2  (ATEX Zone 2)
 • Xuất tín hiệu 4-20 mA tỷ lệ với độ rung của vận tốc
 • Đầu nối dạng Top Exit 2 chân
LP832-XXX-51C

LP832-XX-5XC

 • Cảm biến Loop Power, loại Class 1, Division 2  (ATEX Zone 2)
 • Xuất tín hiệu 4-20 mA tỷ lệ với độ rung của vận tốc
 • Đầu nối dạng Top Exit với Flying Leads
LP922

LP922

 • Cảm biến Loop Power, loại Class 1, Division 2  (ATEX Zone 2)
 • Xuất tín hiệu 4-20 mA tỷ lệ với độ rung của gia tốc
 • Đầu nối dạng Top Exit 2 chân
LP922-XXX-51C

LP922-XXX-5XC

 • Cảm biến Loop Power, loại Class 1, Division 2  (ATEX Zone 2)
 • Xuất tín hiệu 4-20 mA tỷ lệ với độ rung của gia tốc
 • Đầu nối dạng Top Exit với Flying Leads
LP932

LP932

 • Cảm biến Loop Power, loại Class 1, Division 2  (ATEX Zone 2), điện dung thấp
 • Xuất tín hiệu 4-20 mA tỷ lệ với độ rung của gia tốc
 • Đầu nối dạng Top Exit 2 chân
LP932-XXX-51C

LP932-XXX-5XC

 • Cảm biến Loop Power, loại Class 1, Division 2  (ATEX Zone 2), điện dung thấp
 • Xuất tín hiệu 4-20 mA tỷ lệ với độ rung của gia tốc
 • Đầu nối dạng Top Exit với Flying Leads