Gia tốc kế IS

 • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
 • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

Intrinsically Safe (IS) là một kỹ thuật bảo vệ để vận hành an toàn các thiết bị điện trong khu vực nguy hiểm bằng cách hạn chế năng lượng, điện và nhiệt, các nguy cơ có thể làm đánh lửa.

AC970

AC970

 • Gia tốc kế IS công nghiệp thu nhỏ.
 • Đầu nối Mini-MIL 2 chân dạng Top Exit, 100 mV/g, ±10%
AC972

AC972

 • Gia tốc kế IS 3 trục, tuân theo hệ thống tọa độ pha Descarters để phân tích Modal/ODS
 • Đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Side Exit, 10 mV/g, ±10%
AC974

AC974

 • Gia tốc kế IS công nghiệp thu nhỏ.
 • Đầu nối Mini-MIL 2 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±10%
AC979

AC979

 • Gia tốc kế IS 2 trục
 • Đầu nối Mini-MIL 3 chân dạng Side Exit, với trục X và Z, 100 mV/g, ±10%
AC980

AC980

 • Gia tốc kế IS 3 trục
 • Đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±10%
AC982

AC982

 • Gia tốc kế IS 3 trục, tuân theo hệ thống tọa độ pha Descarters để phân tích Modal/ODS
 • Đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±10%
AC911

AC911

 • Gia tốc kế IS công nghiệp thu nhỏ, điện dung thấp
 • Đầu nối Mini-MIL 2 chân dạng Top Exit, 10 mV/g, ±10%
AC913

AC913

 • Gia tốc kế IS công nghiệp thu nhỏ, điện dung thấp
 • Đầu nối Mini-MIL 2 chân dạng Top Exit, 50 mV/g, ±10%
AC914

AC914

 • Gia tốc kế IS công nghiệp thu nhỏ, điện dung thấp
 • Đầu nối Mini-MIL 2 chân dạng Side Exit, 50 mV/g, ±10%
AC915

AC915

 • Gia tốc kế IS công nghiệp thu nhỏ, điện dung thấp
 • Đầu nối Mini-MIL 2 chân dạng Top Exit, 100 mV/g, ±10%
AC915-M12A

AC915-M12A

 • Gia tốc kế IS công nghiệp thu nhỏ, điện dung thấp
 • Đầu nối M12 4 chân dạng Top Exit, 100 mV/g, ±10%
AC916

AC916

 • Gia tốc kế IS công nghiệp thu nhỏ, điện dung thấp
 • Đầu nối M12 2 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±10%
TA911

TA911

 • Gia tốc kế IS công nghiệp thu nhỏ, ngõ ra kép, điện dung thấp, gia tốc và nhiệt độ
 • Đầu nối 3 chân dạng Top Exit, 10 mV/g, 10 mV/°C, ±10%
TA915

TA915

 • Gia tốc kế IS công nghiệp thu nhỏ, ngõ ra kép, điện dung thấp, gia tốc và nhiệt độ
 • Đầu nối 3 chân dạng Top Exit, 100 mV/g, 10 mV/°C, ±10%
TA916

TA916

 • Gia tốc kế IS công nghiệp thu nhỏ, ngõ ra kép, điện dung thấp, gia tốc và nhiệt độ
 • Đầu nối 3 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, 10 mV/°C, ±10%
Contact Me on Zalo