Gia tốc kế IS đáp ứng tiêu chuẩn IECEx

 • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
 • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

Intrinsically Safe (IS) là một kỹ thuật bảo vệ để vận hành an toàn các thiết bị điện trong khu vực nguy hiểm bằng cách hạn chế năng lượng, điện và nhiệt, các nguy cơ có thể làm đánh lửa.

IECEx là một tiêu chuẩn toàn cầu nhằm đảm bảo an toàn các thiết bị và hệ thống phòng chống cháy nổ, được áp dụng tại các quốc gia tham gia vào hệ thống IECEx. Để được xác nhận theo Hệ thống Chứng chỉ cho Thiết bị Phòng chống Cháy nổ IECEx, các nhà sản xuất cần có được cấp Chứng nhận Hợp quy (CoC), xác nhận báo cáo kỹ thuật (ExTR) và báo cáo đảm bảo chất lượng (QAR).

Thẳng điểm Nhãn thiết bị cũ
AC961

AC961

 • Gia tốc kế IS được chứng nhận IEC (IECEx / ANZEx / PESO) điện dung thấp
 • Đầu nối 2 chân dạng Top Exit, 10 mV/G, ± 10%
AC963

AC963

 • Gia tốc kế IS được chứng nhận IEC (IECEx / ANZEx / PESO) điện dung thấp
 • Đầu nối 2 chân dạng Top Exit, 50 mV/G, ± 10%
AC964

AC964

 • Gia tốc kế IS được chứng nhận IEC (IECEx / ANZEx / PESO) điện dung thấp
 • Đầu nối 2 chân dạng Side Exit, 10 mV/G, ± 10%
AC965

AC965

 • Gia tốc kế IS được chứng nhận IEC (IECEx / ANZEx / PESO / KC / EAC) điện dung thấp
 • Đầu nối 2 chân dạng Top Exit, 100 mV/G, ± 10%
AC966

AC966

 • Gia tốc kế IS được chứng nhận IEC (IECEx / ANZEx / PESO / KC / EAC) điện dung thấp
 • Đầu nối 2 chân dạng Side Exit, 100 mV/G, ± 10%

Contact Me on Zalo