Gia tốc kế loại Class 1, Division 2

 • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
 • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

 • Gia tốc kế Class 1, Division 2 (Atex Zone 2) thu nhỏ
AC940

AC940

 • Gia tốc kế công nghiệp thu nhỏ, loại Class 1, Division 2
 • Đầu nối Mini-MIL 2 chân dạng Top Exit, 100 mV/G, ± 10%
AC944

AC944

 • Gia tốc kế công nghiệp thu nhỏ, loại Class 1, Division 2
 • Đầu nối Mini-MIL 2 chân dạng Side Exit, 100 mV/G, ± 10%
 • Gia tốc kế Class 1, Division 2 (Atex Zone 2) tiêu chuẩn
AC933

AC933

 • Gia tốc kế công nghiệp điện dung thấp, loại Class 1, Division 2
 • Đầu nối 2 chân dạng Top Exit, 50 mV/G, ± 10%
AC934

AC934

 • Gia tốc kế công nghiệp điện dung thấp, loại Class 1, Division 2
 • Đầu nối 2 chân dạng Side Exit, 50 mV/G, ± 10%
AC935

AC935

 • Gia tốc kế công nghiệp điện dung thấp, loại Class 1, Division 2
 • Đầu nối 2 chân dạng Top Exit, 100 mV/G, ± 10%
AC936

AC936

 • Gia tốc kế công nghiệp điện dung thấp, loại Class 1, Division 2
 • Đầu nối 2 chân dạng Top Exit, 100 mV/G, ± 10%
AC931

AC931

 • Gia tốc kế công nghiệp điện dung thấp, loại Class 1, Division 2
 • Đầu nối 2 chân dạng Top Exit, 10 mV/G, ± 10%
TA931

TA931

 • Cảm biến ngõ ra kép, điện dung thấp, loại Class 1, Division 2, gia tốc và nhiệt độ
 • Đầu nối 3 chân dạng Top Exit, 10 mV/G, 10 mV°C, ± 10%
TA935

TA935

 • Cảm biến ngõ ra kép, điện dung thấp, loại Class 1, Division 2, gia tốc và nhiệt độ
 • Đầu nối 3 chân dạng Top Exit, 100 mV/G, 10 mV°C, ± 10%
TA936

TA936

 • Cảm biến ngõ ra kép, điện dung thấp, loại Class 1, Division 2, gia tốc và nhiệt độ
 • Đầu nối 3 chân dạng Side Exit, 100 mV/G, 10 mV°C, ± 10%
TA938

TA938

 • Cảm biến ngõ ra kép, điện dung thấp, loại Class 1, Division 2, gia tốc và nhiệt độ
 • Đầu nối 3 chân dạng Top Exit, M8 Captive Bolt, 100 mV/G, 10 mV°C, ± 10%
 • Gia tốc kế Class 1, Division 2 (Atex Zone 2) 2 trục / 3 trục
AC949

AC949

 • Gia tốc kế 2 trục, loại Class 1, Division 2
 • Đầu nối 3 chân dạng Side Exit, với trục X và Z, 100 mV/G, ± 10%
AC950

AC950

 • Gia tốc kế 3 trục, loại Class 1, Division 2
 • Đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Side Exit, với trục X và Z, 100 mV/G, ± 10%
Contact Me on Zalo