Cáp tiêu chuẩn di động

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

CB103

CB104

CB105

CB103

Cáp có lõi xoắn đôi và được bọc vỏ, vỏ ngoàiPolyurethane đen, 0.245"(6 mm) OD, nhiệt độ tối đa 250°F (121 °C)

CB104

Cáp có 2 cuộn dây dẫn được bọc vỏ, vỏ ngoài Polyurethane đen, 0.21"(5.3 mm) OD, nhiệt độ tối đa 250°F (121 °C)

CB105

Cáp có 4 dây dẫn được bọc vỏ, vỏ ngoài Polyurethane đen, 0.25"(6.4 mm) OD, nhiệt độ tối đa 250°F (121 °C)

CB108

CB110

CB117

Cáp có 2 cuộn dây dẫn được bọc vỏ, vỏ ngoài Polyurethane đen, nhẹ, 0.75"(4.5 mm) OD, nhiệt độ tối đa 250°F (121 °C)

CB110

Cáp có 6 dây dẫn được bọc vỏ, vỏ ngoài Polyurethane đen nhẹ, 0.175"(4.5 mm) OD, nhiệt độ tối đa 250°F (121 °C)

Cáp có 4 cuộn dây dẫn được bọc vỏ, vỏ ngoài Polyurethane đen, 0.21"(5.3 mm) OD, nhiệt độ tối đa 250°F (121 °C)