WIND POWER GENERATION TRAINER

Bitlismen_logo

GIỚI THIỆU

WIND POWER GENERATION TRAINER là hệ thống phát điện bằng sức gió

WP-1
  • Tùy chọn này của hệ thống phát điện bằng sức gió có thể hoạt động ở chế độ off-grid và on-grid.
  • Hệ thống giảng dạy máy phát điện bằng sức gió bao gồm một đường hầm gió và một tổ hợp tua-bin tạo gió thực. Hệ thống này cho phép mô phỏng nhiều tùy chỉnh để tạo gió thực và kiểm tra hiệu suất của máy phát điện ở các tốc độ gió khác nhau.
  • Ở chế độ off-grid, hệ thống cho phép kiểm tra quá trình sạc pin bằng cách sử dụng bộ điều khiển sạc AC và quá trình xả bằng cách sử dụng biến tần AC-DC và tải. Ở chế độ on-grid, hệ thống cho phép thực hiện đồng bộ hóa với lưới điện chính.

CÁC CHỦ ĐỀ ĐƯỢC ĐỀ CẬP

  • Cấu tạo và đặc điểm của tuabin gió và hệ thống điện gió ở chế độ off-grid
  • Cấu tạo và đặc điểm của hệ thống phát điện gió dùng trong nhà máy điện
  • Đặc điểm của các tải điện trong hệ thống điện gió
  • Đặc điểm của hệ thống điện gió ở chế độ on-grid phụ thuộc vào lưu lượng gió
  • Đặc điểm của hệ thống điện gió ở chế độ nạp acquy
  • Đặc điểm của hệ thống điện gió ở chế độ off-grid cung cấp phụ tải
  • Bảo vệ hệ thống điện gió trong trường hợp khẩn cấp

VIDEO GIỚI THIỆU

TÀI LIỆU

Tải và xem Datasheet của hệ thống