SOLAR POWER GENERATION TRAINER

Bitlismen_logo

GIỚI THIỆU

SOLAR POWER GENERATION TRAINER hệ thống phát điện mặt trời

SP-1
  • Tùy chọn này của hệ thống phát điện mặt trời có thể hoạt động ở chế độ off-grid và on-grid. Hệ thống bao gồm một bảng PV và một dãy đèn halogen như một bộ mô phỏng mặt trời.
  • Vị trí của cả bảng PV và bộ phận mô phỏng mặt trời đều có thể được điều khiển thủ công bằng cần điều khiển. Hệ thống cũng bao gồm hệ thống con dùng để theo dõi năng lượng mặt trời có trục kép. Hệ thống có thể mô phỏng ánh sáng thực, thời gian trong ngày, năm và kiểm tra hiệu suất PV trong các bức xạ khác nhau.
  • Ở chế độ off-grid, hệ thống cho phép kiểm tra quá trình sạc pin bằng cách sử dụng bộ điều khiển sạc DC và quá trình xả bằng cách sử dụng biến tần AC-DC và tải. Ở chế độ on-grid, hệ thống cho phép thực hiện đồng bộ hóa với bộ phận tạo điện gió bằng cách sử dụng biến tần Grid-tie.

CÁC CHỦ ĐỀ ĐƯỢC ĐỀ CẬP

  • Cấu trúc và thiết kế của bộ phận điện quang điện mặt trời
  • Nghiên cứu tấm pin mặt trời quang điện
  • Hoạt động của trạm điện mặt trời ở chế độ sạc pin
  • Hoạt động tự vận hành của hệ thống điện mặt trời cung cấp tải
  • Hoạt động của hệ thống điện mặt trời ở chế độ on-grid
  • Bảo vệ hệ thống điện mặt trời trong trường hợp khẩn cấp

VIDEO GIỚI THIỆU

TÀI LIỆU

Tải và xem Datasheet của hệ thống

Contact Me on Zalo