HYDROGEN FUEL CELL TRAINER

Bitlismen_logo

GIỚI THIỆU

HYDROGEN FUEL CELL TRAINER là hệ thống máy phát điện thủy lực và pin nhiên liệu

HF-1
  • Tùy chọn này của Hệ thống máy phát điện thủy lực và pin nhiên liệu có thể hoạt động ở chế độ off-grid. Hệ thống bao gồm một xi lanh hydro, các tổ hợp pin nhiên liệu PEM, bộ chuyển đổi DC-DC, tải, đồng hồ áp suất, đồng hồ đo lưu lượng, v.v.
  • Hệ thống cho phép kiểm chứng các nguyên tắc chính của hoạt động pin nhiên liệu và các đặc tính. Nhờ đó, sinh viên sẽ tìm hiểu cách phản ứng của hydro và không khí tạo ra năng lượng điện như thế nào.
  • Tổ hợp pin nhiên liệu sử dụng không khí xung quanh. Người dùng phải nạp đầy lại xi lanh hydro bằng hydro có độ tinh khiết 99,99%.

CÁC CHỦ ĐỀ ĐƯỢC ĐỀ CẬP

  • Cấu trúc và thiết kế của pin nhiên liệu hydro
  • Cấu trúc và thiết kế của máy điện phân
  • Quá trình điện hóa của điện phân
  • Đặc điểm của pin nhiên liệu

VIDEO GIỚI THIỆU

TÀI LIỆU

Tải và xem Datasheet của hệ thống

Contact Me on Zalo