LIGHT SOURCES AND ENERGY SAVING TECHNOLOGIES IN LIGHTING

Bitlismen_logo

GIỚI THIỆU

LIGHT SOURCES AND ENERGY SAVING TECHNOLOGIES IN LIGHTING là mô hình giáo dục dành riêng cho việc nghiên cứu các mặt về độ hiệu quả năng lượng trong kỹ thuật chiếu sáng.

LS
 • Hệ thống cho phép người học làm quen với các nguồn sáng chính nguyên lý hoạt động và đặc điểm.
 • Các học viên sẽ tìm hiểu về những ưu điểm và nhược điểm của các nguồn sáng khác nhau, về hiệu suất năng lượng và khả năng sử dụng trong các ứng dụng khác nhau.

CÁC BÀI THÍ NGHIỆM

 • Đặc điểm chính của đèn sợi đốt
 • Đặc điểm chính của đèn Halogen
 • Đặc điểm chính của đèn LED
 • Đặc điểm chính của đèn huỳnh quang tuyến tính áp suất thấp
 • Việc sử dụng cảm biến chuyển động để giảm tiêu thụ năng lượng của hệ thống chiếu sáng điện
 • Việc sử dụng rờ-le ảnh để giảm tiêu thụ hệ thống chiếu sáng điện
 • Việc sử dụng bộ hẹn giờ để giảm tiêu thụ hệ thống chiếu sáng điện
 • Việc sử dụng bộ điều chỉnh độ sáng để giảm mức tiêu thụ của hệ thống chiếu sáng điện
 • So sánh hiệu quả năng lượng của các nguồn sáng khác nhau

TÀI LIỆU

Tải và xem Datasheet của hệ thống