TRADITIONAL POWER GENERATION TRAINER

Bitlismen_logo

GIỚI THIỆU

TRADITIONAL POWER GENERATION TRAINER là hệ thống máy phát điện truyền thống

TP-1
  • Tùy chọn này của hệ thống máy phát điện truyền thống có thể hoạt động ở cả chế độ off-grid và on-grid. Hệ thống bao gồm một máy phát điện đồng bộ 3 pha được điều khiển bởi một động cơ không đồng bộ sử dụng VFD.
  • Với động cơ và dòng điện kích từ được điều khiển bằng tay, nó cho phép theo dõi hiệu suất của máy phát ở các mức năng lượng cơ học khác nhau.
  • Ở chế độ off-grid, hệ thống cho phép kiểm tra việc cung cấp các tải cục bộ, cũng như điều chỉnh điện áp và tần số. Ở chế độ on-grid, hệ thống cho phép thực hiện đồng bộ hóa với lưới điện chính.

CÁC CHỦ ĐỀ ĐƯỢC ĐỀ CẬP

  • Các loại hệ thống điện truyền thống
  • Nguồn năng lượng và động cơ truyền động của các hệ thống điện truyền thống
  • Máy phát điện của các hệ thống điện truyền thống
  • Vận hành các hệ thống điện truyền thống tự quản
  • Vận hành các hệ thống điện truyền thống on-grid
  • Bảo vệ hệ thống điện truyền thống trong trường hợp khẩn cấp

VIDEO GIỚI THIỆU

TÀI LIỆU

Tải và xem Datasheet của hệ thống

Contact Me on Zalo