POWER TRANSMISSION TRAINER

Bitlismen_logo

GIỚI THIỆU

POWER TRANSMISSION TRAINER là hệ thống truyền tải điện

PT-1
  • Hệ thống truyền tải điện bao gồm máy biến áp tăng và hạ áp, mô hình đường dây điện treo và phụ tải.
  • Hệ thống cho phép mô phỏng đường dây tải điện xoay chiều thực và kiểm tra cơ chế giảm tổn thất trên đường dây, bảo vệ khỏi ngắn mạch đất mô phỏng thực, ngắn mạch đường dây, và bù công suất phản kháng.
  • Hệ thống cũng cho phép khảo sát các đặc tính của máy biến áp.

CÁC CHỦ ĐỀ ĐƯỢC ĐỀ CẬP

  • Cấu trúc kênh truyền tải điện
  • Biến đổi điện áp trong truyền tải điện
  • Các đường dây tải điện
  • Tiêu hao và biến dạng chất lượng điện năng trong quá trình truyền tải điện năng
  • Bù công suất phản kháng trong truyền tải điện năng
  • Bảo vệ trong các trường hợp khẩn cấp trên các kênh truyền tải điện

VIDEO GIỚI THIỆU

TÀI LIỆU

Tải và xem Datasheet của hệ thống

Contact Me on Zalo