POWER DISTRIBUTION TRAINER

Bitlismen_logo

GIỚI THIỆU

POWER DISTRIBUTION TRAINER là hệ thống phân phối điện

PD-1
  • Hệ thống phân phối điện là sự kết hợp của các mô hình vật lý của thanh góp điện và cơ cấu chuyển mạch.
  • Hệ thống cho phép kiểm tra các cơ chế điều khiển của các bus khác nhau và hành vi của hệ thống trong trường hợp các tình huống khẩn cấp khác nhau.

CÁC BÀI THÍ NGHIỆM

  • Cấu trúc và bố trí trạm biến áp để phân phối điện
  • Phụ tải điện của người dùng
  • Hoạt động chuyển mạch trong trạm biến áp khi thay đổi sơ đồ phân phối điện
  • Bảo vệ trạm biến áp phân phối trong trường hợp khẩn cấp

VIDEO GIỚI THIỆU

TÀI LIỆU

Tải và xem Datasheet của hệ thống