Các phiên bản XG 1500

Thông số kỹ thuật của ngõ ra

[** Dừng kinh doanh kể từ ngày 30/09/2023 **]