Các phiên bản XG 1500

Thông số kỹ thuật của ngõ ra