Các phiên bản XFR Series

Thông số kỹ thuật của ngõ ra