Các phiên bản của thiết bị nguồn DC - Sorensen DCS

Dòng thiết bị Sorensen DCS có 3 mức công suất 1 kW, 1,2 kW và 3 kW, sử dụng các kỹ thuật cao để đạt được công suất tối đa và liên tục ở đầu ra. Dòng thiết bị Sorensen DCS lý tưởng để sử dụng trong một thời gian dài, cung cấp một nền tảng điện có độ tin cậy cao.

Dòng sản phẩm Sorensen DCS có bảng điều khiển ở mặt trước dễ sử dụng với chiết áp 10 vòng để điều chỉnh cài đặt điện áp và dòng điện được hiển thị đồng thời. Đèn LED thông báo các trường hợp quá nhiệt, lập trình từ xa, có tính năng tắt và bảo vệ quá áp, trạng thái và hoạt động ở chế độ điện áp / dòng điện không đổi. Các thiết bị Sorensen DCS 3 kW có nút nhấn điều khiển cho chế độ chờ ở đầu ra, thiết lập lại OVP, lập trình từ xa / cục bộ và trạng thái xem trước của các điểm đặt điện áp, dòng điện và OVP.

Sorensen DCS cũng có thể được điều khiển từ xa. 4 chế độ điều khiển tương tự là các chế độ tiêu chuẩn cũng như điều khiển tương tự cách ly (tùy chọn). Điều khiển máy tính có thể được thực hiện thông qua IEEE488.2 GPIB (tùy chọn) hoặc Ethernet (tùy chọn).

Các phiên bản công suất 1 kW

Phiên bản DCS8-125E

Điện áp ngõ ra: 0-8 V
Dòng điện ngõ ra: 0-125 A

Phiên bản DCS10-100E

Điện áp ngõ ra: 0-10 V
Dòng điện ngõ ra:
0-100 A

Sorensen-DCS-DCS1.2kW

Phiên bản DCS20-50E

Điệp áp ngõ ra: 20 V
Dòng điện ngõ ra: 50 A

Sorensen-DCS-DCS1.2kW

Phiên bản DCS33-33E

Điện áp ngõ ra: 0-10 V
Dòng điện ngõ ra:
0-100 A

Sorensen-DCS-DCS1.2kW

Phiên bản DCS40-25E

Điệp áp ngõ ra: 40 V
Dòng điện ngõ ra:
25 A

Sorensen-DCS-DCS1.2kW

Phiên bản DCS50-20E

Điệp áp ngõ ra: 40 V
Dòng điện ngõ ra:
25 A

Sorensen-DCS-DCS1.2kW

Phiên bản DCS60-18E

Điệp áp ngõ ra: 60 V
Dòng điện ngõ ra:
18 A

Sorensen-DCS-DCS1.2kW

Phiên bản DCS80-13E

Điệp áp ngõ ra: 80 V
Dòng điện ngõ ra:
13 A

Sorensen-DCS-DCS1.2kW

Phiên bản DCS100-10E

Điệp áp ngõ ra: 100 V
Dòng điện ngõ ra:
10 A

Sorensen-DCS-DCS1.2kW

Phiên bản DCS150-7E

Điệp áp ngõ ra: 150 V
Dòng điện ngõ ra:
7 A

Sorensen-DCS-DCS1.2kW

Phiên bản DCS300-3,5E

Điệp áp ngõ ra: 300 V
Dòng điện ngõ ra:
3,5 A

Sorensen-DCS-DCS1.2kW

Phiên bản DCS600-1,7E

Điệp áp ngõ ra: 600 V
Dòng điện ngõ ra:
1,7 A

Các phiên bản công suất 1.2 kW

Sorensen-DCS-DCS1.2kW

Phiên bản DCS8-140E

Điệp áp ngõ ra: 8 V
Dòng điện ngõ ra:
140 A

Sorensen-DCS-DCS1.2kW

Phiên bản DCS10-120E

Điệp áp ngõ ra: 10 V
Dòng điện ngõ ra: 120 A

Sorensen-DCS-DCS1.2kW

Phiên bản DCS20-60E

Điệp áp ngõ ra: 20 V
Dòng điện ngõ ra: 60 A

Sorensen-DCS-DCS1.2kW

Phiên bản DCS33-36E

Điệp áp ngõ ra: 33 V
Dòng điện ngõ ra: 36 A

Sorensen-DCS-DCS1.2kW

Phiên bản DCS40-30E

Điệp áp ngõ ra: 40 V
Dòng điện ngõ ra: 30 A

Sorensen-DCS-DCS1.2kW

Phiên bản DCS50-24E

Điệp áp ngõ ra: 50 V
Dòng điện ngõ ra:
24 A

Sorensen-DCS-DCS1.2kW

Phiên bản DCS60-20E

Điệp áp ngõ ra: 60 V
Dòng điện ngõ ra:
20 A

Sorensen-DCS-DCS1.2kW

Phiên bản DCS80-15E

Điệp áp ngõ ra: 80 V
Dòng điện ngõ ra:
15 A

Sorensen-DCS-DCS1.2kW

Phiên bản DCS100-12E

Điệp áp ngõ ra: 100 V
Dòng điện ngõ ra:
12 A

Sorensen-DCS-DCS1.2kW

Phiên bản DCS150-8E

Điệp áp ngõ ra: 150 V
Dòng điện ngõ ra:
8 A

Sorensen-DCS-DCS1.2kW

Phiên bản DCS300-4E

Điệp áp ngõ ra: 300 V
Dòng điện ngõ ra:
4 A

Các phiên bản công suất 3 kW

Phiên bản DCS8-350E

Điện áp ngõ ra: 0-8 V
Dòng điện ngõ ra: 0-350 A

Phiên bản DCS12-250E

Điện áp ngõ ra: 0-12 V
Dòng điện ngõ ra:
0-250 A

Phiên bản DCS20-150E

Điệp áp ngõ ra: 20 V
Dòng điện ngõ ra: 150 A

Phiên bản DCS40-75E

Điệp áp ngõ ra: 40 V
Dòng điện ngõ ra:
75 A

Phiên bản DCS55-55E

Điệp áp ngõ ra: 55 V
Dòng điện ngõ ra:
55 A

Phiên bản DCS60-50E

Điệp áp ngõ ra: 60 V
Dòng điện ngõ ra:
50 A

Phiên bản DCS80-37E

Điệp áp ngõ ra: 80 V
Dòng điện ngõ ra:
37 A

Phiên bản DCS150-20E

Điệp áp ngõ ra: 80 V
Dòng điện ngõ ra:
13 A