Các phiên bản của thiết bị nguồn DC - Asterion DC Series

Dòng sản phẩm bộ nguồn DC Sorensen Asterion của AMETEK Programmable Power kết hợp sự thông minh và linh hoạt để tạo ra một nền tảng tiên tiến cho các giải pháp cung cấp điện DC có những mức công suất 1.7, 3.4, 5.0 & 10kW.

Sorensen Asterion DC mới có hai loại dòng sản phẩm với phạm vi cố định và tự động điều chỉnh.

  • Phạm vi cố định: cung cấp năng lượng ở ngõ ra có dạng sóng hình chữ nhật truyền thống, là một giải pháp tiết kiệm với tất cả các tiêu chuẩn hoạt động nâng cao được tăng cường với nền tảng Asterion.
  • Tự động điều chỉnh: có tính năng mở rộng phạm vi dòng điện và điện áp trên toàn bộ các mức công suất ở ngõ ra, cho phép khả năng đáp ứng nhu cầu thử nghiệm rộng hơn mà không yêu cầu trang bị thêm các thiết bị khác.

Các phiên bản có phạm vi cố định

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 40-42

Điệp áp ngõ ra định mức: 40 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 42 A
Công suất ngõ ra định mức: 1700 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 60-28

Điệp áp ngõ ra định mức: 60 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 28 A
Công suất ngõ ra định mức: 1700 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 80-22

Điệp áp ngõ ra định mức: 80 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 22 A
Công suất ngõ ra định mức: 1700 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 100-17

Điệp áp ngõ ra định mức: 100 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 17 A
Công suất ngõ ra định mức: 1700 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 150-12

Điệp áp ngõ ra định mức: 80 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 22 A
Công suất ngõ ra định mức: 1700 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 200-9

Điệp áp ngõ ra định mức: 200 V
Dòng điện ngõ ra định mức:9 A
Công suất ngõ ra định mức: 1700 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 300-6

Điệp áp ngõ ra định mức: 300 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 6 A
Công suất ngõ ra định mức: 1700 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 400-4.3

Điệp áp ngõ ra định mức: 400 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 4,3 A
Công suất ngõ ra định mức: 1700 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 600-2.8

Điệp áp ngõ ra định mức: 600 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 2,8 A
Công suất ngõ ra định mức: 1700 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 40-85

Điệp áp ngõ ra định mức: 40 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 85 A
Công suất ngõ ra định mức: 3400 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 60-56

Điệp áp ngõ ra định mức: 60 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 56 A
Công suất ngõ ra định mức: 3400 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 80-43

Điệp áp ngõ ra định mức: 80 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 43 A
Công suất ngõ ra định mức: 3400 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 100-34

Điệp áp ngõ ra định mức: 100 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 34 A
Công suất ngõ ra định mức: 3400 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 150-23

Điệp áp ngõ ra định mức: 150 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 23 A
Công suất ngõ ra định mức: 3400 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 200-17

Điệp áp ngõ ra định mức: 200 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 17 A
Công suất ngõ ra định mức: 3400 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 300-11

Điệp áp ngõ ra định mức: 300 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 11 A
Công suất ngõ ra định mức: 3400 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 400-8,5

Điệp áp ngõ ra định mức: 400 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 8,5 A
Công suất ngõ ra định mức: 3400 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 600-5.7

Điệp áp ngõ ra định mức: 600 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 5.7 A
Công suất ngõ ra định mức: 3400 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 40-125

Điệp áp ngõ ra định mức: 40 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 125 A
Công suất ngõ ra định mức: 5000 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 60-83

Điệp áp ngõ ra định mức: 60 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 83 A
Công suất ngõ ra định mức: 5000 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 80-63

Điệp áp ngõ ra định mức: 80 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 63 A
Công suất ngõ ra định mức: 5000 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 100-50

Điệp áp ngõ ra định mức: 100 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 50 A
Công suất ngõ ra định mức: 5000 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 150-34

Điệp áp ngõ ra định mức: 150 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 34 A
Công suất ngõ ra định mức: 5000 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 200-25

Điệp áp ngõ ra định mức: 200 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 25 A
Công suất ngõ ra định mức: 5000 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 300-17

Điệp áp ngõ ra định mức: 300 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 17 A
Công suất ngõ ra định mức: 5000 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 400-13

Điệp áp ngõ ra định mức: 400 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 13 A
Công suất ngõ ra định mức: 5000 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 300-17

Điệp áp ngõ ra định mức: 300 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 17 A
Công suất ngõ ra định mức: 5000 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 400-13

Điệp áp ngõ ra định mức: 400 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 13 A
Công suất ngõ ra định mức: 5000 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 600-8,3

Điệp áp ngõ ra định mức: 600 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 8,3 A
Công suất ngõ ra định mức: 5000 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 40-250

Điệp áp ngõ ra định mức: 40 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 250 A
Công suất ngõ ra định mức: 10000 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 60-167

Điệp áp ngõ ra định mức: 60 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 167 A
Công suất ngõ ra định mức: 10000 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 80-125

Điệp áp ngõ ra định mức: 80 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 125 A
Công suất ngõ ra định mức: 10000 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 100-100

Điệp áp ngõ ra định mức: 100 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 100 A
Công suất ngõ ra định mức: 10000 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 150-67

Điệp áp ngõ ra định mức: 150 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 67 A
Công suất ngõ ra định mức: 10000 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 200-50

Điệp áp ngõ ra định mức: 200 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 50 A
Công suất ngõ ra định mức: 10000 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 300-34

Điệp áp ngõ ra định mức: 300 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 34 A
Công suất ngõ ra định mức: 10000 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 400-25

Điệp áp ngõ ra định mức: 400 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 25 A
Công suất ngõ ra định mức: 10000 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 600-16.7

Điệp áp ngõ ra định mức: 600 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 16,7 A
Công suất ngõ ra định mức: 10000 W

Các phiên bản có các tùy chọn kênh tự động điều chỉnh

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 60-42AR

Điệp áp ngõ ra định mức: 60 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 42 A
Công suất ngõ ra định mức: 1700 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 40-85AR

Điệp áp ngõ ra định mức: 40 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 85 A
Công suất ngõ ra định mức: 1700 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 60-56AR

Điệp áp ngõ ra định mức: 60 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 56 A
Công suất ngõ ra định mức: 1700 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 80-43AR

Điệp áp ngõ ra định mức: 80 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 43 A
Công suất ngõ ra định mức: 1700 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 200-17AR

Điệp áp ngõ ra định mức: 200 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 17 A
Công suất ngõ ra định mức: 1700 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 400-6AR

Điệp áp ngõ ra định mức: 400 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 6 A
Công suất ngõ ra định mức: 1700 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 600-6AR

Điệp áp ngõ ra định mức: 600 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 5,7 A
Công suất ngõ ra định mức: 1700 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 40-125AR

Điệp áp ngõ ra định mức: 40 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 125 A
Công suất ngõ ra định mức: 3400 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 60-85AR

Điệp áp ngõ ra định mức: 60 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 85 A
Công suất ngõ ra định mức: 3400 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 80-63AR

Điệp áp ngõ ra định mức: 80 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 63 A
Công suất ngõ ra định mức: 3400 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 200-34AR

Điệp áp ngõ ra định mức: 200 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 34 A
Công suất ngõ ra định mức: 3400 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 400-12AR

Điệp áp ngõ ra định mức: 400 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 12 A
Công suất ngõ ra định mức: 3400 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 600-8AR

Điệp áp ngõ ra định mức: 600 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 8,3 A
Công suất ngõ ra định mức: 3400 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 60-125AR

Điệp áp ngõ ra định mức: 60 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 125 A
Công suất ngõ ra định mức: 5000 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 200-50AR

Điệp áp ngõ ra định mức: 200 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 50 A
Công suất ngõ ra định mức: 5000 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 400-18AR

Điệp áp ngõ ra định mức: 400 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 18 A
Công suất ngõ ra định mức: 5000 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 60-250AR

Điệp áp ngõ ra định mức: 60 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 125 A
Công suất ngõ ra định mức: 10000 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 200-100AR

Điệp áp ngõ ra định mức: 200 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 100 A
Công suất ngõ ra định mức: 10000 W

Sorensen-Asterion-DC

Phiên bản AST 400-34AR

Điệp áp ngõ ra định mức: 400 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 34 A
Công suất ngõ ra định mức: 10000 W