Các phiên bản của thiết bị nguồn DC - Sorensen Asterion DC ASM

Sorensen Asterion DC ASM của AMETEK Programmable Power là sản phẩm mới nhất thuộc dòng Asterion - tập hợp các giải pháp nguồn điện kiểm tra. Sorensen Asterion DC ASM là nguồn DC hiệu suất cao, có thể lập trình được, có 3 kênh, tổng công suất 5100 W với công suất trên mỗi kênh là 1700 W.

AsterionDC_ASM

Phiên bản ASM 40-42

Điệp áp ngõ ra định mức: 40 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 42 A
Công suất ngõ ra định mức: 1680 W

AsterionDC_ASM

Phiên bản ASM 60-28

Điệp áp ngõ ra định mức: 60 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 28 A
Công suất ngõ ra định mức: 1680 W

AsterionDC_ASM

Phiên bản ASM 80-22

Điệp áp ngõ ra định mức: 80 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 22 A
Công suất ngõ ra định mức: 1700 W

AsterionDC_ASM

Phiên bản ASM 100-17

Điệp áp ngõ ra định mức: 100 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 17 A
Công suất ngõ ra định mức: 1700 W

AsterionDC_ASM

Phiên bản ASM 150-12

Điệp áp ngõ ra định mức: 100 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 12 A
Công suất ngõ ra định mức: 1700 W

AsterionDC_ASM

Phiên bản ASM 200-9

Điệp áp ngõ ra định mức: 200 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 9 A
Công suất ngõ ra định mức: 1700 W

AsterionDC_ASM

Phiên bản ASM 300-6

Điệp áp ngõ ra định mức: 300 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 6 A
Công suất ngõ ra định mức: 1700 W

AsterionDC_ASM

Phiên bản ASM 400-4,3

Điệp áp ngõ ra định mức: 400 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 4,3 A
Công suất ngõ ra định mức: 1700 W

AsterionDC_ASM

Phiên bản ASM 600-2,8

Điệp áp ngõ ra định mức: 600 V
Dòng điện ngõ ra định mức: 2,8 A
Công suất ngõ ra định mức: 1700 W