Các phiên bản SFA Series

Thông số kỹ thuật của ngõ ra