Các phiên bản DLM 3-4 kW

Sorensen DLM 3 kW và 4 kW cung cấp dòng điện và điện áp ở đầu ra có thể thay đổi liên tục, có tính ổn định cao cho một loạt các ứng dụng.

Cả hai dòng thiết bị Sorensen DLM 3 kW và 4 kW đều có điện áp đầu ra từ 0-5 VDC đến 0-600 VDC và phạm vi dòng điện từ 0-5A đến 0-450A. Nhiễu rms đầu ra chỉ 10 mV. Đầu ra sẽ phục hồi đến 1% điện áp ở trạng thái ổn định trong vòng 1 ms đối với sự thay đổi mức tải theo bước từ 100% đến 70% hoặc 70% đến 100%.

Các phiên bản 3kW

Sorensen-DLM-3-4kW

Phiên bản DLM 5-350E

Điện áp ngõ ra: 0V - 5V
Dòng điện ngõ ra:
0A - 350A

Sorensen-DLM-3-4kW

Phiên bản DLM 8-350

Điện áp ngõ ra: 0V - 8V
Dòng điện ngõ ra:
0A - 350A

Sorensen-DLM-3-4kW

Phiên bản DLM 16-185

Điệp áp ngõ ra: 0V - 16V
Dòng điện ngõ ra: 0A - 185A

Sorensen DLM 600

Phiên bản DLM 32-95

Điệp áp ngõ ra: 0V - 20V
Dòng điện ngõ ra:
0A - 30A
Công suất ngõ ra:
600W

Sorensen DLM 600

Phiên bản DLM 40-15

Điệp áp ngõ ra: 0V - 40V
Dòng điện ngõ ra:
0A - 15A

Sorensen DLM 600

Phiên bản DLM 80-7,5

Điệp áp ngõ ra: 0V - 80V
Dòng điện ngõ ra:
0A - 7,5A

Sorensen DLM 600

Phiên bản DLM 150-4

Điệp áp ngõ ra: 150 V
Dòng điện ngõ ra:
4 A

Sorensen DLM 600

Phiên bản DLM 300-2

Điệp áp ngõ ra: 300 V
Dòng điện ngõ ra:
2 A