Các phiên bản DCS Series

Thông số kỹ thuật của ngõ ra

[** Dòng DCS 3kW dừng kinh doanh kể từ ngày 30/09/2023 **]