Các phiên bản ASD FLX Series

Thông số kỹ thuật của ngõ ra