Chất dán

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được dán nhãn riêng.

Các loại chất dán

MHT110

MHT110

Sáp dán, kích thước hộp 1" X 1" X 0.500"

MHT120

Gel liên kết nhanh, Loctite® 454 ™