peritec-training

Công ty TNHH Peritec là đối tác chính thức của NI, thay mặt NI giảng dạy các khóa học về LabVIEW cho khách hàng của NI tại Việt Nam.
Bên cạnh các khóa đào tạo cơ bản của National Instruments, Peritec còn cung cấp các khóa đào tạo kỹ sư hệ thống đo lường của Peritec do các kỹ sư Peritec tại Nhật kết hợp với các chuyên gia giáo dục thiết kế dựa trên các nền tảng kiến thức, kinh nghiệm thực tế nhằm nâng cao khả năng của các kỹ sư hệ lường.